Page 90

Faelles_velfaerd

Boks 4.6 It-uddannelse af ældre – et samarbejde mellem frivillige og den offentlige sektor Digital kommunikation med den offentlige sektor er nu blevet obligatorisk at anvende for borgere, der kan benytte de digitale kommunikationskanaler. For at gøre så mange som muligt parate til obligatorisk digital kommunikation er der etableret et samarbejde mellem en lang række parter – offentlige såvel som fra civilsamfundet. Som en del af samarbejdet har Danske Seniorer og Telecenter Danmark i alt ca. 1.200 frivillige it-undervisere, der i 2013 brugte de ca. 180 datastuer rundt omkring i landet til at undervise ca. 17.000 ældre i it. I Ældresagen blev der i 2013 gennemført ca. 59.660 it-tilbud målrettet deres medlemmer. Mange af de frivillige it-undervisere har gennemgået et eller flere undervisningsmoduler om offentlige digitale løsninger, der er stillet til rådighed af Digitaliseringsstyrelsen og er dermed godt rustet til at undervise de ældre i offentlig it. Digitaliseringsstyrelsen og ældreorganisationerne har i flere år også samarbejdet om afholdelsen af de årlige nationale kampagner ”Seniorsurf-dagen” og ”Get Online Week”, som søger at fremme it-kundskaber hos bl.a. ældre medborgere. Begge kampagner har været vigtige elementer i arbejdet med at oplyse om og rekruttere ældre til de lokale it-undervisningstilbud rundt om i landet. Senest har der også været taget initiativ til digitale generationsmøder mellem ældre og unge, bl.a. på Rønde Højskole. Frivillige spiller en særlig og vigtig rolle i arbejdet med at introducere ældre medborgere til it. Erfaringen er, at det opleves som meget værdifuldt, at de frivillige er i stand til i at give hjælp i øjenhøjde og i et trygt miljø – fx på det lokale bibliotek eller i en datastue. Kilde: Ældresagen, Danske Seniorer og Telecentre-Danmark (tidligere Ældremobiliseringen) samt Digitaliseringsstyrelsen. På folkeskoleområdet følger det af folkeskolereformen, at skolerne i højere grad skal åbne sig og inddrage det omgivende samfund. Kommunerne forpligtes således til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv, herunder de frivillige lokale kræfter. Den åbne skole skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til det danske foreningsliv og samfund. Der er allerede eksempler på, hvordan et værdifuldt samspil med aktive medborgere og civilsamfund kan være med til at styrke velfærden på folkeskoleområdet, jf. også boks 4.7. 88 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above