Page 91

Faelles_velfaerd

89 Boks 4.7 Samarbejde om motion og bevægelse mellem Endrup Skole og det lokale foreningsliv Endrup Skole i Fredensborg har arbejdet aktivt med, hvordan skolen kan åbne sig og inddrage det lokale foreningsliv. Skolen etablerede et samarbejde med DGI for at inspirere elever og lærere til, hvordan motion og bevægelse kan indgå i skolen på nye måder. Eleverne på Endrup Skole har bl.a. lært en række forskellige powerbreaks, pauser med bevægelse som indhold, hvor eleverne gennem forskellige koordinationsøvelser især har fokus på samarbejde og sociale fællesskaber. Skolen arbejder videre med bevægelse i undervisningen og er aktuelt ved at teste, hvad bevægelse, pauser, frisk luft og høj puls gør ved elevernes indlæring og trivsel. Kilde: Undervisningsministeriet. For at styrke det aktive samspil med det frivillige Danmark tog regeringen i 2013 initiativ til at samle en bred kreds af frivillige organisationer, KL, Danske Regioner og dele af fagbevægelsen om at udarbejde et nyt charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige, jf. boks 4.8. Boks 4.8 Et nyt frivillighedscharter Frivillighedscharteret blev offentliggjort i sommeren 2013 og indeholder grundlæggende værdier og principper. Visionen for charteret er, at det bliver retningsanvisende for samspillet mellem det frivillige og den offentlige sektor, og at det kan anvendes til at skabe, sikre og udvikle samspillet. Grundtanken er, at et godt samspil mellem offentlige og frivillige kræfter kan skabe noget ekstra – til gavn for borgerne. På den måde kan charteret også bidrage til nye og bedre velfærdsløsninger. I efteråret 2013 afholdt regeringen fem regionale dialogmøder med parter fra den frivillige verden og den offentlige sektor om, hvordan visionerne i charteret kan udmøntes og konkretiseres lokalt. Ideer og erfaringer fra dialogmøderne er samlet i et inspirationskatalog, der er offentliggjort sensommeren 2014. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er bl.a. på den baggrund i regi af ministeriets partnerskabsmøder med KL i dialog om de barrierer, de frivillige oplever i forhold til samspillet med kommunerne. Regeringen vil gøre det lettere at være frivillig i Danmark og fremlagde i oktober 2014 10 konkrete initiativer, der fjerner barrierer på området. Eksempelvis kan frivillige på overførselsindkomst nu udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen i stedet for de hidtidige fire timer, uden at det koster en del af dagpengene eller efterlønnen. Ligeledes er det fremadrettet muligt for frivillige at hjælpe med madlavningen på væresteder mv., uden der stilles krav om obligatorisk hygiejnekursus. Ønsket er, at de frivilliges virkelyst ikke begrænses af unødige regler og administration. De 10 initiativer


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above