Borgerinddragelse og lokaldemokrati

Faelles_velfaerd

tager udgangspunkt i de barrierer og løsninger, som den frivillige verden selv har peget på, og som er opsummeret i ”Barriere- og løsningskataloget for frivilligområdet” fra 2012. Borgerinddragelse og lokaldemokrati I Danmark er der en lang tradition for lokaldemokrati, hvor borgerne ikke bare vælger deres repræsentanter til kommunalbestyrelser og regionsråd hvert fjerde år, men også løbende debatterer og bidrager til de beslutninger, som har betydning for deres egen og medborgeres hverdag. Et centralt element i at skabe velfærd, der bygger på borgernes ressourcer, er at sikre muligheder for, at borgere og virksomheder inddrages og høres i lokaldemokratiet. Borgerinddragelse er værdifuldt, fordi det kan føre til både innovative ideer, mere brugerorienterede offentlige løsninger samt medvirke til, at beslutninger i højere grad forankres lokalt og træffes på grundlag af solidt kendskab til lokale forhold. Samtidig kan et aktivt borgerengagement styrke fællesskabet ved at samle borgere på kryds og tværs om lokalsamfundets udvikling og i øvrigt medvirke til, at kommunen og regionen er et attraktivt sted at bo og være en del af. Størstedelen af ansvaret for den primære velfærdsservice er placeret hos kommunalbestyrelserne og regionsrådene ud fra tanken om, at tilrettelæggelsen af de nære tilbud skal ske tættest muligt på borgerne. Det stiller store krav til kommunalbestyrelser og regionsråd, når det kommer til at sikre den nødvendige inddragelse af borgere og virksomheder. Ét eksempel på aktiv inddragelse af borgerne og deres ressourcer i tæt samspil med den offentlige sektor findes i arbejdet med de boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder, jf. boks 4.9. Her er det kommunen og beboerne i boligorganisationerne, der i fællesskab udarbejder en plan for et løft og en udvikling i et boligområde. 90 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above