Page 93

Faelles_velfaerd

91 Boks 4.9 Den boligsociale helhedsplan for boligområdet Urbanplanen – et samspil mellem beboere og kommune Urbanplanens helhedsplan er et samarbejde mellem boligorganisationen 3B og Københavns Kommune, der adresserer en række boligsociale udfordringer som fx utryghed, ungdomskriminalitet og -arbejdsløshed, manglende kendskab til kommunale tilbud for udsatte familier og manglende kulturelle tilbud mv. Formålet med helhedsplanen er at udvikle Urbanplanen i en positiv retning ved bl.a. at styrke beboerne og forbedre områdets omdømme. Det boligsociale arbejde i Urbanplanen gennemføres ud fra tre metodiske grundsten: 1. Rammer og samarbejdsrelationer faciliteres, så beboere og frivillige kan få de bedste vilkår for at bidrage til kvarterets udvikling. 2. Indsatserne skal være brobyggende, så de udvikles og koordineres sammen med de kommunale indsatser og helhedsplanen i naboområdet. 3. Helhedsplanen skal være ressourcebaseret og prøve at bringe nye beboere og frivillige på banen ved at opsøge dem på gadeplan og i deres boliger. Kilde: Den boligsociale helhedsplan for Urbanplanen 2014-2017. Regeringen er optaget af at skabe gode rammer for det danske lokaldemokrati. Det lokalpolitiske område udvikler sig løbende, og særligt kommunalreformen har været med til at skabe både nye muligheder og ændrede udfordringer for lokaldemokratiet. For aktivt at være med til at sikre, at lokaldemokratiet også i fremtiden har gode forhold og løbende tilpasses udviklingen, blev der i 2013 gennemført en temperaturmåling af det lokale demokrati. Temperaturmålingen gav inspiration til, hvordan lokaldemokratiet kan videreudvikles og styrkes. På den baggrund er der efterfølgende løbende taget nye initiativer til at understøtte lokaldemokratiet, jf. boks 4.10. Boks 4.10 Styrkelse af lokaldemokratiet Serviceeftersyn af høringsregler: Et udvalg nedsat af regeringen har givet de lovfastsatte kommunale og regionale regler for høring af borgerne et serviceeftersyn. Målet med udvalgets arbejde har været at sikre, at høringsreglerne opfylder intentionen med dem: Nemlig, at borgerne kan blive reelt inddraget i lokalpolitikernes beslutninger. Udvalget er i marts 2015 kommet med en række anbefalinger til det lokale demokrati gennem inddragelse af offentligheden. Regeringen vil på den baggrund tage initiativ til at aftale et forpligtende samarbejde med KL og Danske Regioner om at forbedre den lokale inddragelse.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above