Kontakten med den offentlige sektor er blevet digital

Faelles_velfaerd

Vejledning til bedre samarbejde i kommunerne: Regeringen har sammen med KL udarbejdet en vejledning, der opfordrer alle kommunalbestyrelserne til at afklare, hvordan de sikrer gode arbejdsbetingelser for sig selv. Formålet med vejledningen er at sikre bedre rammer for, at de folkevalgte lokalpolitikere kan gøre deres arbejde og anvende deres sparsomme tid bedst muligt. Vejledningen fremhæver bl.a. behovet for at beslutte, hvordan arbejdet i kommunalbestyrelsen skal tilrettelægges, og hvordan samspillet med forvaltningen skal fungere, så lokalpolitikerne får plads til de mere strategiske politiske overvejelser og dialogen med borgerne. Mere tidsvarende vederlæggelse af de menige kommunal- og regionalpolitikere: Regeringen har indgået en politisk aftale om mere tidsvarende vederlæggelse af de menige kommunal- og regionalpolitikere. Baggrunden er, at de mange store reformer stiller store krav til lokalpolitisk lederskab og fokus på at følge beslutningerne til dørs. Sammen med stadigt mere komplekse og omfattende sager betyder det, at de regionale og kommunale politikere står over for stadigt større arbejdsbyrder. Den mere tidssvarende vederlæggelse skal skabe bedre rum og tid til, at lokalpolitikerne kan løfte de konkrete opgaver. Kontakten med den offentlige sektor er blevet digital Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer handler om, at den offentlige sektor skal møde borgeren der, hvor han eller hun er. Den offentlige sektor skal i højere grad indrette sig efter borgernes virkelighed. Borgernes virkelighed er i vid udstrækning digital. Digitalisering forandrer den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Internettet har åbnet nye muligheder for at være i kontakt med familie og venner samt udføre vigtige gøremål. At være online er blevet en del af en moderne hverdag. Den offentlige sektor skal komme denne udvikling i møde ved løbende at tilpasse sig til de nye digitale muligheder. En stor del af interaktionen mellem den offentlige sektor og borgere eller virksomheder finder allerede sted via nettet. I fremtiden vil det i endnu højere grad være tilfældet, og Danmark har – også efter international målestok – gode forudsætninger for at udnytte de digitale muligheder til at skabe en bedre og mere effektiv offentlig service. Digital kommunikation med den offentlige sektor har en række fordele – både for den enkelte og for fællesskabet. For den enkelte betyder anvendelsen af digital kommunikation øget fleksibilitet i hverdagen. De fleste henvendelser vil kunne klares hjemmefra, når det er belejligt, og ikke inden for de almindelige åbningstider for offentlige myndigheder. 92 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above