Page 95

Faelles_velfaerd

93 Samtidig kan digital kommunikation være tidsbesparende og lette hverdagen, fordi det er nemt at få et samlet overblik over korrespondancer med de offentlige myndigheder uden nødvendigvis at skulle arkivere alt i ringbind. Herudover er det hurtigere at udfylde og afsende blanketter til den offentlige sektor i elektronisk form. Det skyldes bl.a. den kortere forsendelsestid i forhold til fysiske breve samt muligheden for digitalt at trække på eksisterende data i det offentlige, fx om lønoplysninger, adresse mv., som kan benyttes til automatisk udfyldelse af blanketter. Der er også fordele for fællesskabet forbundet med digital kommunikation. Det kræver tid og ressourcer for den offentlige sektor at håndtere anmodninger, ansøgninger og indberetninger, som kommer ind på papir eller telefon. På samme måde kræver det ressourcer at overføre oplysninger fra manuelt udfyldte blanketter til it-systemer, at sende fysiske breve og at assistere borgere, der personligt møder op på fx kommunens borgerservice. En anmeldelse af flytning er fx op til 30 gange dyrere, når en borger møder op personligt, end når borgeren betjener sig selv på nettet. Ligeledes kan myndighederne spare en stor del af de ca. 800 mio. skattekroner, der årligt bruges på porto, ved at sende posten digitalt. Digital kommunikation rummer således muligheden for både at kvalificere og effektivisere den offentlige service og for samtidig at frigøre betydelige ressourcer i den offentlige sektor, som kan anvendes til kernevelfærd. For at høste fordelene ved digital kommunikation er borgerne fremover – ligesom virksomheder allerede er det – forpligtede til at modtage post fra offentlige myndigheder digitalt og til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger på endnu flere områder, jf. boks 4.11. Boks 4.11 Skriftlig kommunikation med den offentlige sektor er blevet digital Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder tæt sammen om at gøre kommunikationen mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor obligatorisk digital for dem, der kan. Overgangen til digital kommunikation er en stor forandring, som derfor er sket i etaper frem mod 2015, hvor målet er, at 80 pct. af den skriftlige kommunikation med den offentlige sektor skal være digital. I 2013 blev det obligatorisk for alle virksomheder at have en digital postkasse til modtagelse af digitale breve fra det offentlige. Ligeledes blev det obligatorisk for borgerne i november 2014. For at sikre, at alle borgere er opmærksomme på de nye postgange, gennemføres der bl.a. en omfattende fællesoffentlig kommunikationsindsats, ligesom der frem mod november 2014 blev sendt fysiske breve til alle borgere, der ikke allerede var tilmeldt digital post fra den offentlige sektor. Kilde: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 og Strategi for digital velfærd 2013-2020.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above