Offentlige digitale løsninger skal være nemme og trygge at bruge

Faelles_velfaerd

Det er naturligvis ikke alle henvendelser, som håndteres bedst digitalt, men hvis de henvendelser, der er egnede til det, håndteres digitalt, er der bedre mulighed for at levere personlig service, hvor det er nødvendigt. Det er heller ikke alle borgere, der har mulighed for at anvende de digitale tjenester (fx på grund af handicap eller manglende kompetencer). De borgere, der har behov for det, kan få hjælp til at bruge de digitale kanaler, ligesom der er mulighed for betjening på anden vis (det kan fx være via telefon, fysisk post eller fremmøde). For borgere, som har svært ved den digitale omstilling, skal der altid være hjælp og vejledning at hente. I kommunernes borgerservicecentre og på rigtig mange biblioteker kan borgere få hjælp til at bruge de digitale løsninger. Kommunerne har bl.a. uddannet ca. 7.000 digitale ambassadører, der vejleder borgerne i de digitale løsninger. Samtidig bidrager frivillige it-undervisere med at uddanne og vejlede medborgere, som har svært ved it. Det vil hjælpe til at lette overgangen til digital kommunikation for borgere, der har begrænset erfaring med computere og internettet. Boks 4.12 Den digitale kommunikation stiller krav til borgerne – men borgerne er godt med Overgangen til digital kommunikation rummer en række fordele, men stiller også krav til borgerne – og ikke mindst til de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de digitale selvbetjeningsløsninger, som borgerne skal benytte. De fleste borgere er parate til den digitale kommunikation. 88 pct. af befolkningen mellem 16 og 89 år er allerede på internettet dagligt eller ugentligt, og langt de fleste har adgang til computer og internet derhjemme. Vi er vant til at købe varer, ordne vores bankforretninger, bestille rejser og kommunikere med hinanden via nettet. Derfor finder de fleste borgere det helt naturligt, at også kontakten til den offentlige sektor starter online. Kilde: Danmarks Statistik ”Befolkningens it-anvendelse 2014”, Digitaliseringsstyrelsen. Offentlige digitale løsninger skal være nemme og trygge at bruge Når kommunikationen med den offentlige sektor bliver digital, er det afgørende, at den offentlige sektor indretter sine digitale løsninger så brugervenligt som muligt. Borgere og virksomheder skal opleve, at de offentlige løsninger er nemme og trygge at anvende. 94 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above