Page 97

Faelles_velfaerd

95 Gode it-løsninger er både i borgernes, virksomhedernes og myndighedernes interesse. Jo bedre løsningerne er, og jo mere umiddelbart anvendelige løsningerne er i forhold til den enkeltes behov og situation, jo flere kan anvende det offentliges it-løsninger på egen hånd, og indsatsen kan dermed fokuseres på de borgere, der har mest behov for hjælp. I det fremadrettede arbejde med digitalisering i den offentlige sektor vil digital service og brugervenlighed af høj kvalitet være et af de mest centrale indsatsområder. Relevante og brugervenlige løsninger handler også om, at der er sammenhæng i de offentlige digitale tilbud. For at sikre en tryg og genkendelig oplevelse i den digitale verden samt en omkostningseffektiv udvikling af digitale løsninger samarbejder de offentlige myndigheder med hinanden og med bl.a. bankerne om at genbruge de gode løsninger, der allerede findes. Samarbejdet om fx NemID og NemKonto betyder, at offentlige myndigheder, banker og andre private virksomheder har mulighed for at anvende sikre og velafprøvede løsninger frem for at skulle vedligeholde og udvikle egne løsninger. Samarbejdet har både den fordel, at brugerne kun skal huske på ét password i dagligdagen, og samtidig betyder de fælles komponenter en øget anvendelsesmæssig sikkerhed, idet borgere og virksomheder ikke skal forholde sig til forskellige løsninger og vurdere disse hver for sig. De fælles portaler borger.dk og virk.dk betyder også, at borgere og virksomheder enkelt kan finde de informationer og løsninger, de skal bruge, ét samlet sted uden at skulle forholde sig til den offentlige sektors bagvedliggende organisering. Med den øgede digitalisering er der samtidig et behov for en styrket indsats for professionel it-drift samt en forbedret standard for informationssikkerhedsarbejdet i den offentlige sektor. Det er afgørende, at borgere, virksomheder og den offentlige sektor selv trygt kan benytte sig af de digitale muligheder. Regeringen har fokus på at skabe den sikkerhed, der er afgørende for, at borgere og virksomheder kan have tillid til de digitale løsninger og kan udnytte mulighederne ved at udveksle data på sikker vis. Konkret har regeringen bl.a. etableret Center for Cybersikkerhed, der som national myndighed for informationssikkerhed på teleområdet løbende skal sikre, at Danmark har en modstandsdygtig digital infrastruktur til beskyttelse af vigtige informationer, som findes digitalt. Samtidig er der udarbejdet en national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien skal sikre, at borgere og virksomheder kan have tillid til, at cyber- og informationssikkerheden i staten og blandt leverandører af samfundsmæssigt væsentlig infrastruktur (såsom telesektoren og energisektoren) håndteres professionelt og betryggende. I forbindelse med strategien iværksættes


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above