Page 98

Faelles_velfaerd

en række initiativer, som skal give en omgående styrkelse af cyber- og informationssikkerheden i den offentlige sektor. Fx tilsluttes flere statslige myndigheder Center for Cybersikkerheds varslingstjeneste for internettrusler, og statslige myndigheder skal primo 2016 have implementeret den internationale sikkerhedsstandard ISO27001. Boks 4.13 Brugervenlighed og tryghed i anvendelsen af digitale løsninger Brugertilfredsheden med centrale fællesoffentlige løsninger er generelt høj, fx er den samlede tilfredshed med NemID på 88 pct. Der er dog stadig behov for at forbedre brugervenligheden i mange af de offentlige selvbetjeningsløsninger. De offentlige myndigheder arbejder løbende på at øge brugervenligheden i de digitale løsninger og sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau. Nogle eksempler herpå er: Alle offentlige obligatoriske, selvbetjeningsløsninger skal overholde 24 fastsatte krav til brugervenlighed og handicaptilgængelighed. Alle statslige myndigheder er forpligtet til at efterleve sikkerhedsstandarden ISO27001 inden 2016. Mobil NemID blev lanceret i juni 2014 og gør det muligt at betjene sig selv nemt og sikkert på offentlige hjemmesider som fx borger.dk via smartphones og tablets. Brugervenlighed og informationssikkerhed vil også blive væsentlige temaer i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som regeringen vil forberede sammen med kommuner og regioner. Den nye digitaliseringsstrategi skal opstille rammerne for den offentlige digitale udvikling frem til 2020, herunder hvordan digitalisering i den offentlige sektor kan medvirke til at skabe en bedre offentlig service og økonomisk råderum samt understøtte virksomhedernes vækstmuligheder. Den nye strategi skal afløse den nuværende digitaliseringsstrategi, der udløber i 2015. 96 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above