Page 12

Jasopels

1 Audinių ūkio pastogė yra viena iš gamybinės sistemos sude-damųjų GAMYBOS procesui turi būti naudojamos pastogės. Gamybos procesas turi būti našus ir rentabilus. Būtina įranga, užtikri-nanti optimalias žvėrelių laikymo sąlygas. Aukštas žvėrelių gerbūvio lygis reiškia aukštesnę kailiukų kokybę ir didesnį pelną. 2 3 AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖS AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖS dalių. Todėl mūsų šūkis yra: 12 | www.jasopels.lt Įmonėje Jasopels inovatyvumas yra nukreiptas į galutinio produkto kokybę. Mūsų siekis padidinti našumą ir optimizuoti darbą ūkyje liečia tiek pastoges, tiek jų įrangą, mašinas ir pagalbinius įrankius. Dėl šios prie-žasties visų Jasopels gamybos pastogių šėrimo koridorių plotis yra 140 cm. Pastoges statome iš aukščiausios kokybės obliuotos medienos. Visos gegnės, skirtos 2, 4 ir 6 eilių pastogėms, pristatomos komplek-tais. Gegnes galima sumontuoti savarankiškai. 1 Visos gegnės pristatomos su sumontuotais laikikliais narvams tvirtinti. 2 Gegnių matmenys atitinka normos Eurocode EC-DK reikalavimus. Visos mūsų gegnės (tarp jų stogo KONSTRUKCIJA kraigas ir stogo gegnių konstrukcija) yra ne mažesnės kaip 45 mm x 95 mm. 3 Be to, Jasopels siūlo ir nestandartinio dydžio gegnes, pvz., prireikus padidinti pastoges arba naudoti individualiai suprojektuotas gegnes. Teikiame neatlygintinas matavimų atlikimo paslaugas. 140 CM ŠĖRIMO KORIDORIUS


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above