Page 20

Jasopels

FARMMANAGER LAIKO IR PAŠARO TAUPYMAS Pastaraisiais metais Jacobas Bjerregaardas naudojo sistemą FarmManager, integruotą su kitos markės šėrimo vežimėliu - sistema veikė nepriekaištingai, padėjo taupyti laiką ir pašarą. Jacobo Bierregaardo ūkyje, įsikūrusiame Skjerne, laikoma 3 000 pate-lių. Augintojui padeda vienas darbuotojas ir ūkio vadovas, dirbantis nepilnu etatu. Prieš metus augintojas įsigijo sistemą FarmManager ir netruko pastebėti, kad nuo tol sumažėjo ne tik pašaro nuostoliai, bet ir pašarui paskirstyti skiriamo laiko sąnaudos. – Sistemos FarmManager dėka šėrimo darbai tapo lengves-ni ir užima daug mažiau laiko. Be to, nebereikia šalinti pašaro iš jo nesuvalgiusių (pvz., ką tik jauniklių susilaukusių) patelių narvų,- pasa-koja Jacobas Bjerregaardas. Sistema gali būti naudojama kartu su kitos markės šėrimo vežimėliu. – Pradėjus naudoti sistemą ir įvedant duomenys, kilo tam tikrų klausimų, kuriuos išsiaiškinome keliais telefono skambučiais. Instali-uota kitos markės šėrimo vežimėlyje, su kuriuo sistema yra integruo-ta, sistema veikia nepriekaištingai,- teigia Jacobas Bjerregaardas. TIKSLUS VALDYMAS, Sistemos diegimas prieš atsirandant jauniklių. Ūkio darbuotojas Clausas Thyrstedas Kirkas įdiegė sistemą Farm- Manager praėjusiais metais, prieš atsirandant jauniklių. – Prieš pirmą kartą naudodami sistemą nežinojome, ko turėtumėme tikėtis, bet vos užregistravus pirmąją eilę viskas vyko lyg sviestu patepta , - pasakoja pašnekovas. Mums didžiausią įspūdį padarė prie sistemos pridėtos audinių augimo kreivės ir tikslus šėrimo proceso valdymas. Tai neabejotinai puikios priemonės. – Atsiradus jauniklių, sistemos veiksmingumas atsiskleidė visapusiškai. Sistemoje nesudėtingai galima įrašyti, kad patelės susilaukė jauniklių, o po to šėrimo ciklą reguliuoti atsižvelgus į jauniklių augi-mo kreivę. Mums nebereikia svarstyti, ar pašaro kiekis yra per mažas, ar per didelis,- sako Clausas Thyrstedas Kirkas. Jacobas Bjerregaardas papildo: – Šiuo atveju sistema pasitikime labiau nei savimi. Kai ūkyje laiko-ma 9 000 žvėrelių, tinkamai apskaičiuoti pašaro kiekį yra sudėtinga, tačiau naudojant sistemą FarmManager šios problemos nebelieka. Sukurta augintojams Po pirmojo sezono dar neturime duomenų apie audinių dydį arba sunaudoto pašaro kiekį. Tačiau naujosios sistemos veikimo rezultatai jau matyti. – Mums atrodo, kad audinių dydis tapo vienodesnis,- sako Jacobas Bjerregaardas. Kai pašaro porcijų dydį nustatydavome patys, mums buvo sudėtinga įvertinti, koks pašaro poreikis yra atskiruose narvuose. – Sistema FarmManager leidžia kaskart skirti reikiamą pašaro kiekį. Turime galimybę registruoti pastebėtus ligos požymius arba negyvas audines, todėl vėliau galime naudotis visais statistiniais duomenimis. Sistemą yra itin paprasta naudoti, nes ji „mąsto“ labai ūkiškai,- apibendrina Jacobas Bjerregaardas.


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above