Page 29

Jasopels

KAILIŲ APDOROJIMO CENTRAS GAUS NAUDOS IŠ MASINĖS GAMYBOS 29 Būsimą sezoną kailių apdorojimo centras Sydvestjydsk Pelscenter apdoros 900 000 vienetų audinių ir orientuosis į bendradarbia-vimo su Jasopels optimizavimą. Panašu, kad Sydvestjydsk Pelscenter veikla, pradėta 2013 metais, įsi-bėgėja. Šį sezoną apdorota mažd. 600 000 vienetų audinių, o būsimą sezoną centras ketina apdoroti net 900 000 vienetų. – Būsimą sezoną planuojame apdoroti mažd. 35 000 vienetų per dieną. Iš jų maždaug 7 800 vienetų perduosime apdoroti toliau, o likusius vienetus užšaldysime,- informuoja Christianas Wintheris, Sydvestjydsk Pelscenter direktorius. Kailių apdorojimo centras įsikūręs buvusios pieninės, veikusios Vardės pakraštyje, patalpose. Objekto plotas yra 10 000 m². – Mūsų turimos sąlygos yra beveik idealios. Mūsų sandėlio pajė-gumai yra tikrai dideli, todėl galime puikiai susiorganizuoti logistiniu požiūriu, o tai savo ruožtu leidžia mums iki minimumo sumažinti problemas, susijusias su perkrovimu ir pan. Tad galime dirbti efekty-viai ir užtikrinti aukštą kokybę, - centro pajėgumus vertina Christianas Wintheris. Jasopels - pagrindinis tiekėjas Centrui pradėjus veikti 2013 metais, Jasopels tapo pagrindiniu cen-tro mašinų ir įrangos tiekėju. Būsimo sezono planuose be kita ko numatyta įsigyti 11 kailių lupimo linijų, 5 kūnų būgnus, 5 iškaišymo linijas, 5 kailių valymo būgnus, 250 vežimėlių Maxi su įtempimo plokštėmis, 6-8 įtempimo plokščių linijas ir 2 šukavimo mašinas. – Glaudžiai bendradarbiaujame su Jasopels siekdami optimizuoti mūsų produkciją. Galime naudotis išsamiomis įmonės Jasoples žiniomis apie mašinas ir jas sėkmingai derinti su mūsų sukaupta pa-tirtimi gamybos srityje. Šio derinio dėka galime nuolat gerinti mūsų produkcijos kokybę,- argumentuoja Christianas Wintheris. Vienas iš glaudaus bendradarbiavimo privalumų yra galimybė greitai pasiekti pageidaujamų rezultatų. – Tai šiek tiek primena pasiplaukiojimą burlaiviu. Vos kažką pakeitę netrukus pastebime rezultatą. Mūsų veiksmai teikia greitų rezultatų, ir aš tai vertinu kaip itin pozityvų reiškinį,- savo įžvalgomis dalijasi Christianas Wintheris, anksčiau vadovavęs gamykloms Veluxe ir Ves-tase. Senbuviai moko ir valdo kokybę Didžiąją dalį centro darbuotojų sudaro sezoniniai darbininkai iš Balti-jos šalių. – Sezono įkarštyje įdarbiname iki 150 darbuotojų, iš kurių daugu-mą sudaro latviai, kurie atostogų laikui palieka nuolatines darbo vie-tas savo šalyje,- pasakoja Christianas Wintheris. Siekdamas užtikrinti kailių kokybę ir veiksmingus mokymus, Sydvestjydsk Pelscenter sudarė sutartį su buvusiais audinių augintojais. – Džiaugiamės bendradarbiavimu su grupe senbuvių, dalyvau-jančių kokybės valdymo procese. Jie dalyvauja naujų darbuotojų mokymuose, ypač susijusiuose su kailių lupimo darbais. Be to, senjo-rai atsako už gamybos grandinės kontrolę ir viską kruopščiai regis-truoja, tad galime vykdyti veiksmingą kailių stebėseną ir kontroliuoti jų kokybę,- paaiškina Christianas Wintheris ir priduria: – Visų pirma siekiame susitelkti į kokybę. Tik po to seka atskirų gamybos grandžių optimizavimas - užsibrėžto tikslo siekiame ma-žais, bet tikslingais žingsneliais. KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above