03-39 LIT 2016 zmag

Jasopels

–professionel til skindet ĮŽANGA 3 DĖKOJAME UŽ PAGALBĄ Jasopels patenkintų klientų skaičius nuolat auga. Pažymėtina, kad didžiąja dalimi tai yra pačių augintojų nuopelnas, nes susitikimai ir bendravimas su jais leidžia mums tobulinti mūsų produktus. Žinoma, tebėra sričių, kuriose būtina įtemptai dirbti, todėl angažuojamės į tokias sritis pilnu pajėgumu. Tobulesnės serviso paslaugos Praėjusiais metais stengėmės pradėti teikti serviso paslaugas jau pa-skutinėmis vasaros savaitėmis, kad įrengimai būtų paruošti sezonui rugpjūtį arba rugsėjį. Ankstyviesiems serviso klientams buvo siūlomi žemesni valandiniai įkainiai, o mes savo ruožtu galėjome greičiau reaguoti sezono įkarštyje. Didesnis talpumas Praėjusį sezoną sulaukėme didesnės būgno Jasopels XL paklausos. Šiame dvigubai didesnio talpumo būgne telpa net 450 žvėrelių kūnų (tiek patelių, tiek patinėlių), o būgno ištuštinimo laikas neviršija 2 minučių. Taip pat padidinome didžiausio iš mūsų turimų šėrimo vežimėlių talpumą net iki 2000 litrų. Be to, šėrimo vežimėlyje sumon-tuotas galingesnis variklis ir „boogie“ tipo pakaba. Naujasis šėrimo vežimėlis didina darbo komfortą ir leidžia šėrimo darbus atlikti grei-čiau ir našiau. Saugumas ir kokybė Išmanioji FarmManager valdymo sistema kasdien teikia augintojams svarią pagalbą. Tiek iš nedidelių, tiek iš didelių ūkių gauname atsilie-pimų, kuriuose minimi tokie pasiekimai kaip vienodesni žvėreliai, veiksmingesnė gerovės kontrolė ir mažesni pašaro nuostoliai. Farm- Manager užtikrina saugumą, laisvę ir aukštesnę kasdienių darbų ko-kybę. Darbus ūkyje visada galima atlikti geriau ir našiau. Tai reiškia, kad privalome nuolat kelti kartelę, kad bendromis pastangomis gamin-tumėme kokybiškiausius kailiukus pasaulyje. Linkime, kad pažintis su katalogu būtų naudinga! Poul A. Bach


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above