Page 46

Jasopels

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS Danielius Teodorczykas, įmonės Norpol Sp. z o.o., naudo-jančios Jasopels kailių atskyrimo robotą, vadovas. Įrengimą įsigijo atlikus išsamius bandymus. Pripažįsta, kad įrengimas padėjo padidinti darbo našumą ir komfortą bei reikšmin-gai sumažinti gamybos kaštus. „Įrengimas atsiperka jau po dviejų sezonų”,- priduria. Jūsų įmonė nuolat auga. Pastarąjį sezoną apdorojote mažd. 800 tūkst. vienetų daugiau nei praėjusį sezoną. Toks augimas reikalau-ja investicijų. Būtent dėl to mums reikėjo įrengimo, leisiančio padidinti našumą. Mūsų įmonė nuolat auga, tad žvalgomės geriausių rinkoje įrengimų. Žinoma, sprendimas įsigyti tokį įrengimą negali būti priimtas apsiri-bojus kataloge pateikiama ir mugėse gauta informacija, būtina as-meniškai išbandyti įrengimą. Tad kaip pavyko Jasopels roboto XXL bandymai? Mūsų patirtis naudojant robotą XXL prasidėjo nuo bandymų seri-jos įmonėje. Bandymų metu įrengimas pasirodė puikiai. Po to ap-sisprendėme įsigyti įrengimą ir savo sprendimu esame labai paten-kinti. Visu pirma itin vertiname roboto XXL visapusiškumą, nes jis atlieka darbus nuo A iki Z. Kokios naudos gavote įsigiję šį įrengimą? Palyginti su ankstesne situacija, dabar šioje darbo vietoje galime įdarbinti 2-3 kartus mažiau darbuotojų, o našumas dėl to nenuken-tėjo. Robotas XXL leidžia mums sutaupyti laiko, vietos ir žmogiškųjų išteklių. Kokiems darbams naudojate Jasopels robotą? Dažniausiai naudojame jį patinėliams apdoroti - tai yra geriausias ir patogiausias būdas. Vidutinis roboto našumas mūsų įmonėje yra maždaug. 80 – 100 vnt./val. Nors mašiną valdantis operatorius ir turi prisidėti prie jos veikimo savo raumenų jėga, tačiau operatoriui ten-kantis krūvis yra tikrai minimalus, todėl operatoriaus darbo komfor-tas yra tikrai didelis ir dėl to išauga darbo našumas. Naujausiame modelyje praktiškai nekyla problemų dėl didelių patinėlių apdoro-jimo. Šis patobulinimas didina darbo efektyvumą. Pastebėtina ir tai, kad dabar beveik nesusiduriame su prastovomis, o kartais pasitai-kančios darbo pertraukos yra tikrai nereikšmingos. 46 | www.jasopels.lt Kokios roboto XXL savybės praverčia kasdieniame darbe? Visų pirma - tikslumas. Tikslumas, leidžiantis efektyviai panaudoti visą kailį. Galime nutraukti darbą bet kuriame etape ir be problemų ištraukti žvėrelį. To dėka mūsų darbuotojai bet kokius netikslumus gali pastebėti kiekviename gamybos etape. O tai leidžia minimali-zuoti atliekų kiekį. Atsižvelgus į tai, kad sezono metu apdorojame maždaug. 40-45 tūkst. vienetų per dieną, šis veiksnys yra itin svar-bus tiek mums, tiek mūsų klientams. Ar sudėtinga naudoti įrengimą? Ar prireikė specialių mokymų? Darbuotojai, dirbantys su robotu XXL, turi būti specialiai apmokyti – tai turi įtakos našumui. Iš esmės, valdyti robotą gali kiekvienas dar-buotojas, kuris jau po dviejų pirmųjų savaičių galės pasiekti 80 vnt./ val. greitį. Toliau našumas auga kartu su įgijama patirtimi. Po vieno sezono darbuotojas gali apdoroti vidutiniškai 100 vnt./val. Bet ir tai dar ne viskas. Roboto XXL galimybės yra tikrai didelės. Labiausiai pa-tyrę rekordininkai pasiekia net mažd. 130 patinėlių vnt./val. rezultatą. Mašina yra intuityvi ir ergonomiška, tad jeigu personalas yra kvalifi-kuotas, puikių rezultatų ilgai laukti nereikės. Ar šia įranga galima pilnai pasitikėti? Ar naudodami šį įrengimą se-zono metu galite būti tikri, kad visi darbai bus atlikti laiku? Remontuoti šį įrenginį yra paprasta, tad jis veikia beveik neper-traukiamai ir ilgesnių prastovų nepasitaiko. Robote įdiegti paprasti sprendimai, tad ir atsiradusius gedimus paprasta pašalinti. Vertiname ir tai, kad prireikus roboto XXL atsarginių dalių gali-ma įsigyti nedelsiant, o įvykus veikimo trukdžiui serviso darbuoto-jai reaguoja itin greitai. Daugumą sutrikimų pašaliname savarankiš-kai. Rimtesnių gedimų atveju kreipiamės pagalbos į Jasopels serviso paslaugų skyrių. Žinoma, investicija į tokį pažangų įrengimą tikrai nėra pigi. Bet ar įranga yra verta savo kainos? Ar pirkinys ekonomiškai pasiteisino? Jau po dviejų sezonų įrengimas pradeda atsipirkti. Su sąlyga, kad kasdien ir kas sezoną yra apdorojami dideli žvėrelių kiekiai. Šio įren-gimo dėka galime didinti darbo komfortą ir našumą bei mažinti iš-laidas. Robotas XXL - tai įrengimas, vertas kuo geriausių rekomen-dacijų. Apdorojami itin dideli patinėliai Visą darbą atlieka vienas asmuo Paprastas valdymas Didelis našumas ir greitis KAILIŲ ATSKYRIMO ROBOTAS XXL


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above