Page 54

Jasopels

IŠKAIŠYMO AUTOMATAS JASOPELS T4 KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS Augintojas Tomaszas Lelasas ūkiui vadovauja kartu su pusbro-liu Hubertu Kozłowskiu. Šioje srityje pusbroliai turi 9 metų pa-tirtį ir jau kelis mėnesius naudoja iškaišymo automatą Jasopels T4. Vyrai yra įsitikinę, kad investicija į įrengimus leido jų įmonei padaryti šuolį į kokybės aukštumas. „Riebių kailių kiekį sumaži-nome nuo 40 procentų iki vos 1 procento”, - sako Tomaszas Le-lasas. Jasopels įrangą įsigijote visai neseniai. Ar iškaišymo automatas T4 pasiteisino? Įrengimą turime kelis mėnesius. Iškaišymo automatas pas mus atke-liavo spalį ir visą sezoną veikė nepriekaištingai. Turiu pripažinti, kad iškaišymo kokybė mus nustebino lygiai taip pat kaip įrengimo nuos-tačių gausa ir jo veikimo tikslumas. Tokia įranga augintojams dažniausia daug kainuoja. Tai investicija, kuri ateityje atneš didesnį pelną. Ar manote, kad iškaišymo automa-tas T4 atsipirks? Vienareikšmiškai taip. Sakau tai jau įvykus aukcionams, į kuriuos iš-siuntėme kailius, iškaišytus naujuoju automatu. Anksčiau turėdavo-me labai daug riebaluotų, nes senasis įrengimas su šia problema nebesusitvarkydavo. Iš viso produkcijos kiekio 40 proc. kailių buvo vertinama būtent taip. Dabar šis parametras pasikeitė iš esmės. Tūks-tančiui kailių tenka tik 10 riebaluotų odų, t. y. mažd. 1 proc. Tai buvo kokybinis šuolis, ypač patinėlių atveju. Kas nulėmė sprendimą pasirinkti Jasopels įrengimą? Mūsų anksčiau naudotas iškaišymo automatas buvo jau labai senas ir per mažas. T4 matėme Gądkose vykusioje mugėje. Tąsyk apžiū-rėjome įvairius įrengimus. T4 nėra naujausia Jasopels konstrukcija, tačiau yra idealus mūsų apdorojamam kailių kiekiui. Mums šio au-tomato kainos ir kokybės santykis atrodė priimtiniausias. Įmonėje Jasopels galima buvo pasirinkti senesnį modelį už žemesnę kainą, savo ruožtu kitos įmonės siūlė tik naujausius sprendimus, kurie nea-titiko mūsų poreikių. Kiek kailių apdorojate per metus? Šis sezonas buvo išskirtinis, nes ėmėmės apdoroti ir pažįstamo au-gintojo kailius, tad įrengimas apdorojo virš 20 tūkst. kailių, iš jų 15 tūkst. mūsų kailių. Ar dėl iškaišymo automato T4 buvo kilę kokių nors problemų? Ne, įrengimas veikė be trukdžių ir nepriekaištingai. Tų kelių pasitai-kiusių klaidelių nė neverta prisiminti. Serviso darbuotojai akimirksniu jas pašalino – pakako susisiekti telefonu. Vienąsyk paaiškėjo, kad pa-talpoje buvo per žema temperatūra. O kokias problemas pavyko išspręsti įsigijus naują įrengimą? Senajam iškaišymo automatui buvo jau virš 20 metų. Bandėme jį suderinti, bet veikimo efektyvumas vis mažėjo, tai liudijo riebaluo-tų kailių kiekis. Visų pirma automatas buvo per trumpas. Pateles dar kažkaip pavykdavo iškaišyti, bet patinėliams šis įrengimas jau nebe-tiko. Ar darbai vyksta greičiau? Šis įrengimas yra neabejotinai našesnis. Anksčiau iškaišymo darbams turėjome samdyti papildomą darbuotoją, kuris nulupdavo kailius 54 | www.jasopels.lt nuo galo. Įsigijus T4 toks darbas tapo nebereikalingas. O ir T4 našu-mas yra didesnis. Greičiau bei tolygiau veikia ir elektra varomas polis. Neturime didelės džiovyklos, tad greitis mums nelabai rūpėjo, tačiau iškaišymo automatas Jasopels gali apdoroti 150-180 vienetų per va-landą. Įrengimas yra techniškai labai pažangus. Ar įvaldyti šį automatą yra sudėtinga? Tikrai ne. Visi nuostačiai įvedami itin paprastai. Meniu yra aiškus, tad nekyla jokių valdymo problemų. Pakanka dviejų dienų, kad viską įvaldyti – tiek užtrukome mes. Ar kažką galėtumėte patarti tiems, kurie dar tik ketina įsigyti T4? Jasopels įrengimo pirkėjus apmoko. Serviso darbuotojas suteikia vi-sas instrukcijas dėl įrengimo naudojimo, priežiūros ir galimo dalių keitimo. Visa kita įsisavinama kasdienio darbo metu, nes geriausiai kailiai iškaišomi tuomet, kai pasirenkami tinkamiausi nustatymai, o juos reikia pažinti savarankiškai. Atlikus nusatatymų pakeitimus re-komenduoju tikrinti pirmuosius kelis kailius ir einamąja tvarka kore-guoti parametrus. Ar investicija į iškaišymo automatą T4 buvo geras pasirinkimas? Žinoma. Jei užsibrėži tikslą būti tarp pirmaujančių šioje pramonėje ir sieki aukščiausios kokybės, tiesiog privalai investuoti į įrengimus. Šiandien rinkčiausi tą patį iškaišymo automatą ir nedvejodamas jį re-komenduočiau kitiems augintojams. Tai pirmasis mūsų įsigytas Ja-sopels įrengimas, bet puiki patirtis naudojant T4 skatina mus galvo-ti apie tolesnius pirkinius. Mūsų akys krypsta į pjaustymo mašiną ir tempimo mašiną. Manau, kad su Jasopels bendradarbiausime ir atei-tyje. Ir ne tik serviso sumetimais, esą apsimoka turėti to paties prekės ženklo įrengimus. Svarbi yra ir kontaktų su Jasopels atstovais kokybė - jie yra visada pasiekiami ir turi mums laiko. Iškaišymo tikslumas Geresnė kailių kokybė Nesudėtingas naudojimas Plačios įrengimo montavimo vietos pasirinkimo galimybės


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above