Page 63

Jasopels

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS 63 Augintojas Konradas Piwońskis, bendrovės Kozfur Sp. z o.o. bendrasavininkis, naudoja markės Jasopels lengvai nuimamas plokštes Easy Off. Dvidešimties metų patirtis šioje pramonėje leidžia teigti nedvejojant – šiai dienai šios plokštės yra geriau-sios. „Džiovinimas trunka trumpiau, o kailių stovis yra daug ge-resnis”,– pažymi. Jūsų įmonėje naudojama daug Jasopels įrangos ir sprendimų. Ar se-niai juos naudojate? Lenkijoje dar nebuvo Jasopels atstovo, o mes jau naudojome jų ma-šinas. Viena pirmųjų mūsų iškaišymo mašinų buvo firmos Jasopan, kuri nuo 2003 metų tapo Jasopels dalimi. Mašinas naudojame nuo-lat, jos puikiai veikia. Taip pat ir pirmosios mūsų įsigytos mašinos. Dėl jų turime vienintelę problemą - jos mums tapo per mažos. Kodėl? Priežastis paprasta - žvėreliai užaugo. Tad ir kailiai yra didesni ir jiems apdoroti reikalinga geresnė įranga. Akivaizdu, kad kartu su žvėreliais turi augti ir mašinos. Anksčiau bent jau iškaišymo mašinos galėjo būti daug trumpesnės - šiandien tokios egzamino tikrai nebeišlaiky-tų. Pasikeisti turėjo ir kailiamaučiai. Bendrovė Kozfur apsisprendė dėl tokios investicijos. Pakeitėte siste-mą ir įsigijote plokštes Easy Off. Ar buvo sunku apsispręsti? Žinoma. Baiminomės išlaidų. Perorientuoti gamybą iš medinių kailia-maučių į plastikines mūsų atveju reiškė būtinybę keisti mašinas, ku-rios įtempia kailius ant plokščių, ir būtinybę pertvarkyti džiovinimo sistemą. Prisipažinsiu, kad ilgai svarstėme visus už ir prieš. Kuris veiksnys buvo lemiamas? Tokių veiksnių būta kelių, o pagrindinis iš jų buvo mūsų įmonės plėtra. Norime, kad mūsų apdorojimo kokybė būtų kuo aukštesnė. Svarstėme įvairius variantus, tačiau mūsų ūkio dydis nulėmė, kad Ja-sopels kailiamaučiai mums buvo geriausias sprendimas. Kuri iš kailiamaučių Easy Off savybių Jūsų atveju pasirodė esanti svar-biausia? Visų pirma, palyginti su medinėmis kailiamautėmis, džiovinimo tem-pas yra daug greitesnis. Tai pagrindinis privalumas, kurį pastebėjo-me naudodami kailiamučius. Be to, šie kailiamaučiai yra vienareikš-miškai geresnės nei siūlomos konkurentų, nes jos patogesnės, nuo jų lengviau nuimti kailį. Jeigu palygintumėme rinkoje siūlamus kailia-maučius, pamatytumėme, kad standartinis skirtumas tarp uždaros ir atviros kailiamautės yra 6 milimetrai. Mūsų įsigytų kailiamaučių Easy Off atveju šis skirtumas yra 10 milimetrų. Tai 4 milimetrų skirtumas turi tokią didelę įtaką kasdieniam darbui? Mums irgi atrodė, kad tai „tik” keturi milimetrai, tačiau tikrovėje tai yra „net” keturi milimetrai. Jų dėka dirbama daug patogiau ir grei-čiau. Be to, viso proceso metu turime mažiau apgadintų kailiamau-čių. Ir tai nėra tik mūsų nuomonė. Ta pastebėjo ir mūsų darbuotojai. Po kiek laiko investicija pradeda atsipirkti? Tai priklauso nuo gamybos apimčių. Kiekvieno augintojo atveju tai yra individualu. Apsisprendėte ne tik įsigyti kailiamaučius, bet ir iš pagrindų moder-nizuoti šį kailių gamybos etapą įmonėje. Keičiame ne tik visus kailiamaučius, bet ir džiovyklos elementus. Kailia-maučius papildys džiovinimo sistema su specialiais vežimėliais, nau-dojamais kartu su plastikiniais kailiamaučiais. Kokių pasikeitimų pastebėjote pradėję naudoti pirmąsias Jasopels kailiamautes? Naudodami kailianaučius Easy Off naudojame ir pirmiau minėtus vežimėlius. Anksčiau naudojant medines kailiamautes turėjome naudoti ir ties lubomis pakabinamus modulius su kabliukais. Į juos būdavo įstatomi kailiamaučiai. Ta buvo varginanti ir daug laiko uži-manti procedūra. Kailius reikėdavo pritvirtinti kniedėmis, kurias vė-liau išsegdavome rankomis. Trumpam buvome pasitelkę išsegimo mašinas, tačiau jos nepasiteisino, nes gadindavo kailius. Naudojant kailiamaučius Easy Off kailis nusiima vos vieną kartą trūktelėjus. Kai-liai greičiau džiūva ir neturi jokių pažeidimų. Pirkinys tikrai nėra pi-gus, bet jis vertas savo kainos. Dabar palaipsniui pereiname prie Ja-sopels kailiamaučių. Sutrumpėja džiovinimo trukmė Kailius paprasta nuimti Kailiamaučiai pagaminti iš plastiko 10 mm skirtumas tarp atviros ir uždaros kailiamautės KAILIAMAUČIAI


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above