Page 66

Jasopels

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS JASOPELS MARKĖS KAILIŲ VALYMO AUTOMATAS T5 ATLIEKA PASKUTINIUS BŪTINUS TAISYMUS Jasopels markės valymo automato T5 dėka audinių augintojui Tommiui Hangaardui pavyksta ženkliai sumažinti darbo sąnau-das ir pagerinti kokybę. Tommis Hangaardas priklauso tiems augintojams, kurie teikia išskirti-nį dėmesį smulkiausioms detalėms, kurių dėka iš kailių galima išgauti geriausias jų savybes. – Man svarbiausia yra padaryti viską, ką galiu, kad į Kopenhagą iš-siųsčiau kuo aukštesnės kokybės produktus,- pabrėžia Tommis Han-gaardas. Pastarąjį sezoną augintojas naudojo Jasopels markės valymo au-tomatą T5 15 000 - 18 000 į centrą patenkančių kailių, gaunamų iš 3 800 ūkyje auginamų patelių, galutiniam apdorojimui. – Naujoji mašina suminkština ir išvalo kailius geriau nei senoji sis-tema. Manau, kad mašinoje įtaisyti šepečiai veikia geriau. Atrodo, kad šepečiai aukščiau pakelia kailio plaukus, - giria automatą Tom-mis Hangaardas. 66 | www.jasopels.lt Kailiams išvalyti reikia mažesnių darbo sąnaudų Anksčiau kailiai buvo valomi šepečiu ir minkštinami atskirai. – Naudojant valymo automatą kailių ruošimo aukcionui laikotarpiu reikia daug mažiau darbuotojų. Dabar pakanka vieno žmogaus, stovin-čio prie mašinos, aš savo ruožtu tvirtinu etiketes su brūkšniniu kodu,- aiškina Tommis Hangaardas. Po Kalėdų kailių apdorojimo centre vyksta kailių paruošimo ir paka-vimo darbai. – Darbą pradedame 6 val. ryto ir pakuojame kailius iki sutemų. Po to keliaujame į fermą. Valymo automato pagalba apdorojame 200-300 kailių per valandą. Kadangi automatas yra labai greitas, darbus baigėme sausio viduryje,- pabrėžia Tommis Hangaardas. Kailiai sulaukia geresnio įvertinimo Valymo automate įtaisyta pūtimo sistema. Jai pritaikyta grįžtamo-ji javų orapūtė. Oras prateka per filtro maišelį, kuris sulaiko dulkes ir pjuvenas. – Valymo automatas yra itin veiksmingas, todėl pjuvenos tiek iš vil-nos, tiek iš kailių plaukų pašalinamos nepriekaištingai,- aiškina Tommis Hangaardas. Šio proceso metu atliekami paskutiniai taisymai, kurie turi įtakos kai-lio įvertinimui. – Manau, kad už mano kailius centras gauna didesnes sumas ir su-laukia geresnių įvertinimų. Malonus liesti minkštas kailis neabejotinai sulaukia geresnio įvertinimo. Tuo nė neabejoju,- sako Tommis Hanga-ardas.


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above