Mere plads og bedre sammenhæng, side 17

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 17 Mere plads og bedre sammenhæng NYT BIODIVERSITETSKORT SKAL SIKRE BEDRE NATURPLANLÆGNING Regeringen har fået udviklet et nyt, landsdækkende digitalt biodiversitetskort. Biodiversitetskortet giver detaljeret viden om, hvor forekomsten af truede og andre sårbare arter (de såkaldt rødlistede arter) såsom svampe, sommerfugle, padder og fugle er samt overblik over forekomsten af områder med høj naturkvalitet, lang naturkontinuitet og store naturpotentialer. Formålet er at målrette naturforvaltningen mod de områder, hvor indsatsen gør størst nytte - også uden for Natura 2000-områderne. Dermed vil kortet give kommunerne det bedst mulige faglige grundlag for at udvikle Grønt Danmarkskort. Biodiversitetskortet er udviklet i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Biodiversitetskortet bliver et kort-lag i naturkortet. Naturkortet består således af en samling af flere digitale kort og er udviklet som grundlag for kommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort. Derfor er naturkortet et centralt værktøj for både staten, fonde og private lodsejere i prioriteringen af naturindsatsen fremover. Naturkortet er en opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling om at gennemføre en landsdækkende kortlægning af blandt andet de eksisterende meget værdifulde naturområder. REGERINGEN VIL • stille et digitalt naturkort, der indeholder et nyt biodiversitetskort, til rådighed med information om, hvor naturen findes og hvor truede og sårbare arter lever. Kortet bliver en del af grundlaget for kommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort 1


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above