Page 28

eMagNaturplan

26 Naturplan Danmark NATIONALPARKER SKAL FORTSAT VÆRE FYRTÅRNE FOR NATUREN Der findes i dag tre danske nationalparker - Thy, Vadehavet og Mols Bjerge. Regeringen vil arbejde for etableringen af i alt 5 nationalparker. Regeringen forventer at kunne vedtage Nationalpark Skjoldungernes Land i starten af 2015. Nationalparken omkring Lejre og Roskilde Fjord vil indeholde fjorden, store skove og flotte landskaber med flere store godser. Denne fjerde danske nationalpark bliver den første nationalpark på Sjælland. Tilstedeværelsen af internationalt og nationalt vigtige natur- , landskabs- og kulturhistoriske områder er afgørende for oprettelsen af en dansk nationalpark. Nationalparkerne indeholder ud over Natura 2000-områder også andre naturværdier og landskaber af national betydning, som i nogen grad er omfattet af blandt andet naturbeskyttelseslovens § 3 og fredninger. Det er områder, som er med til at skabe helhed og sikrer mulighed for sammenhæng i områdets landskab og natur. Inden for nationalparkerne arbejder nationalparkfondene bl.a. for at skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber, bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed, sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen. Arbejdet sker gennem frivillige aftaler. De beskyttede naturværdier i nationalparkerne bliver dermed centrale områder i Grønt Danmarkskort. Nationalparker udvikler naturen gennem lokalt medejerskab og frivillige projekter, der styrker vores bevidsthed om og interesse for naturens værdier – fx gennem inddragelse i nationalparkernes etablering og udvikling. REGERINGEN VIL • fortsat have fokus på oprettelsen af en 5. nationalpark – det kan fx blive Nationalpark Kongernes Nordsjælland • undersøge muligheder for og konsekvenser af at etablere en marin nationalpark • styrke informationsindsatsen om de danske nationalparker 8 Tilstedeværelsen af internationalt og nationalt vigtige natur-, landskabs- og kulturhistoriske områder er afgørende for oprettelsen af en dansk nationalpark.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above