Page 3

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 3. Det gør vi for vores natur, side 14 Mere plads og bedre sammenhæng, side 17 Styrket indsats for vilde dyr og planter, side 33 Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv, side 41 4. Naturpolitik - også en international opgave, side 41 5. Opfølgning og udmøntning af indsatserne, side 53 6. Status for den danske natur, side 57 Bilag 1: Delmål i EU’s biodiversitetsstrategi, side 60 Bilag 2: Aichi-målene, side 62 Bilag 3: Naturplan danmarks bidrag til de seks mål i EU’s biodiversitetsstrategi og de 20 globale aichi-mål, side 64


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above