Page 31

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 29 Eksempel på JORDFORDELING - et redskab til at skabe mere natur og nye vådområder Tæt ved Ulfborg i Vestjylland er et nyt vådområde på ca. 179 hektar klar til etablering. Det skal give mere natur og bedre vandmiljø. Der er en gennemført jordfordelingsproces i forberedelsen af projektet. Arealerne i det oprindelige 220 hektar store projektområde var før jordfordelingen fordelt på 24 lodsejere. 12 heltidsbrug stod for omkring 80 pct. af arealet. Resten tilhørte mindre ejendomme, der som oftest var bortforpagtet. Der skulle skaffes 80 hektar erstatningsjord, da 10 lodsejere havde ønske om at bevare eller forøge arealstørrelsen af deres ejendomme. Der var dog også lodsejere, der ønskede at sælge arealer uden for projektområdet - faktisk tre gange så meget, som der var brug for. Udfordringen var at få købt eller byttet sig til de rigtige arealer, så beliggenheden kunne forbedres eller i hvert fald ikke forringes for den enkelte lodsejer. Efter to års arbejde og to jordfordelinger er området nu klar til anlæg af det nye vådområde på ca. 179 hektar. Meget ændrede sig undervejs. De oprindelige skeptikere blev tilfredse. De oprindelige sælgere fik ikke solgt. Tre lodsejere valgte at beholde deres arealer, og det oprindelige vådområdeprojekt på 220 hektar fik skåret et hjørne af for at imødekomme den største lodsejer. Der blev flyttet ejerskab på i alt 425 hektar jord til en værdi af knap 50 mio. kr.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above