Page 36

eMagNaturplan

34 Naturplan Danmark 13 EFFEKTIV OG MÅLRETTET INDSATS FOR VORES VILDE DYR OG PLANTER Regeringen vil udarbejde en national plan, der skal målrette og prioritere den langsigtede indsats for de danske dyre- og plantearter. En samlet plan for den nationale artsforvaltning vil ikke være en plan for specifikke arter men overordnede retningslinjer og principper for artsforvaltningen. Med artsforvaltningsplanen vil midlerne til artsforvaltningen kunne prioriteres, hvor den biologisk og samfundsmæssigt har størst effekt. Der er gennem flere år udarbejdet målrettede forvaltningsplaner for en række arter, men i takt med at dele af naturen er kommet under stigende pres og nu også fremover vil påvirkes af klimaforandringer, er der behov for at analysere udfordringerne og sikre en effektiv og velprioriteret artsindsats fremover. REGERINGEN VIL • udarbejde en national plan for forvaltning af de danske dyre- og plantearter, som skal målrette og prioritere den langsigtede indsats • iværksætte konkrete indsatser for birkemus, strandtudse, løvfrø og andre truede såkaldte bilag IV-arter baseret på eksisterende forvaltningsplaner • iværksætte konkrete projekter, som skal forbedre vilkårene for de insekter, som spiller en vigtig rolle som bestøvere, fx honningbien


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above