Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv, side 41 - 4. Naturpolitik - også en international opgave, side 41

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 41 Bedre muligheder for fællesskab gennem natur- oplevelser og friluftsliv DANMARKS FØRSTE, NATIONALE FRILUFTSPOLITIK Den danske natur er hvert år vært for mere end 110 mio. besøg fra voksne danskere. Hertil kommer de mange millioner gange, hvor børn og unge besøger naturen. Naturen er derfor formentlig danskernes absolut største ferie- og fritidsattraktion. Regeringens ønske er, at den danske natur på én og samme tid skal benyttes og beskyttes, så danskernes mulighed for et rigt friluftsliv både i dagligdagen og i ferier fastholdes og udvikles. Befolkningen skal inddrages i den samlede naturindsats, og naturkendskabet – særligt for børn og unge – skal øges. Regeringen vil lancere Danmarks første, nationale friluftspolitik. Mere end 700 friluftsaktører har bidraget til den – og mange flere via kampagnesitet Idéstorm. Friluftspolitikken skal være: • Bredt forankret – ikke mindst gennem medejerskab hos alle centrale aktører på friluftsområdet. • Målrettet – give indholdsmæssig retning for udviklingen gennem pejlemærker. • Afbalanceret – afspejle hensyntagen til de forskellige interesserer på området. • Operationel – kunne omsættes til konkrete initiativer og partnerskaber. Regeringen har allerede iværksat flere initiativer, der understøtter den kommende nationale friluftspolitik: • Udeskoleprojekt - samarbejde mellem Undervisningsministeriet, VIA University College og Miljøministeriet. Projektet, der løber fra 2014-2016, skal udbrede udeskole som undervisningsform til alle landets folkeskoler. • Flink af natur – kampagne om god opførsel i naturen. Formålet med kampagnen er at vise, at alle danskere har ret til gode oplevelser i naturen og samtidig gøre op med den (forkerte) opfattelse hos nogle, at det kan være svært at bevæge sig ud i naturen. • Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – forskningsrapport fra Københavns Universitet. Københavns Universitet har i juni 2014 offentliggjort en kortlægning af det nationaløkonomiske fodaftryk af danskernes friluftsliv i Danmark. Den viser, at en dansk familie bruger i alt næsten 1.000 kr. om måneden på friluftsaktiviteter. Det svarer til, at danskerne samlet set forbruger ca. 29 mia. kr. (eksklusive bespisning) og et nationaløkonomisk fodaftryk på godt 1 pct. af den samlede nationalindkomst (13 mia. kroner). Friluftslivet skaber desuden mere end 28.000 fuldtidsjob i Danmark. • Pakketilbud til turister om naturoplevelser i Danmark. Baggrunden for initiativet er, at Danmark har megen natur og mange naturaktiviteter, som både danskere og udenlandske turister kan tage del i. Men ofte gøres der ikke opmærksom på, hvad man kan opleve, og mange ved ikke, hvilke aktiviteter der er, hvor de skal søge oplysninger, og hvornår de kan tage af sted. • Sammenhæng i arbejdet med udvikling af cykelruter og formidling. Siden etableringen af det nationale cykelrutenetværk begyndte i 1993 er der gennemført en lang række cykelturismeprojekter i Danmark. Fælles for mange af projekterne er, at de sjældent er lykkedes med det sidste – men meget afgørende – skridt: At få oplevelsen formidlet helt derud, hvor naturgæsten finder den. 18


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above