Page 45

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 43 19 20 NATUREN SKAL IND I HAVERNE For at engagere og skabe medejerskab til naturen hos eksempelvis de mange sommerhusejere, som ønsker at bidrage til at skabe natur, vil regeringen igangsætte en kampagne i samarbejde med foreninger af sommerhusejere og Haveselskabet med inspiration og gode råd til at lade naturen flytte ind på sommerhusgrunden. Særligt sommerhushaver vurderes at have et potentiale i forhold til at få mere biodiversitet, og rødlistearten gulirisk lever for eksempel i sommerhusområder, hvor der også er både høj tæthed og høj diversitet af mange andre fuglearter. REGERINGEN VIL • afsætte 2 mio. kr. til en formidlingsindsats med inspiration og gode råd til at lade naturen flytte ind på sommerhusgrunden CYKELRUTER SKAL BINDE DANMARK SAMMEN Danskerne skal have nem og sikker adgang til de vigtigste naturområder, for danskerne er glade for at cykle både i dagligdagen og i ferier. Cyklen er også en vigtig transportform for udenlandske turister, når de er på ferie i Danmark. Et net af cykelruter med udgangspunkt i de eksisterende nationale cykelruter, som fører gennem Grønt Danmarkskort, vil gøre det mere attraktivt at holde ferie i Danmark. Det vil også kunne understøtte skolernes brug af naturen og bidrage til en aktiv og sund hverdag for danskerne. REGERINGEN VIL • understøtte at der etableres et nationalt net af naturcykelruter, der løber langs og igennem Grønt Danmarkskort. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet. Projektet søges gennemført i samarbejde med forskellige fonde


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above