Page 46

eMagNaturplan

44 Naturplan Danmark DER SKAL VÆRE FLERE FRIVILLIGE I NATUREN Regeringen offentliggjorde i 2013 et nyt charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Bag charteret står blandt andet regeringen, frivillige foreninger og organisationer, kommuner og regioner. Chartret skal danne grobund for nye partnerskaber og samarbejder mellem frivillige organisationer og offentlige institutioner rundt omkring i Danmark. Frivillige i naturen gør allerede i dag meget for naturen og for andre mennesker. Det kan være frivilligt arbejde i en naturcafé eller på et naturcenter. Det kan også være ved at være en del af et høsletlaug, overvågning af fugle eller bekæmpelse af invasive arter. Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, DOF, Friluftsrådet og danske kommuner har på baggrund af charteret indgået aftaler med frivillige på Naturstyrelsens arealer – for eksempel i Store Lyngby Skov i Nordsjælland. REGERINGEN VIL • videreføre puljen Grønne Partnerskaber og justere formålet til at støtte den frivillige indsats og socialt udsattes gavn af naturen med 10 mio. kr. • give frivillige flere muligheder på statsejede arealer hos Naturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvor arealerne vil kunne åbnes under hensyn til andre brugere, driftshensyn og sikkerhed for, at frivillige kan være med til at pleje naturen eller være med til at formidle den • inddrage frivillige i at være med til at skabe et bedre grundlag for offentlige myndigheders forvaltning af naturområder, fx som led i naturovervågning. 21


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above