Page 48

eMagNaturplan

46 Naturplan Danmark ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR AT BRUGE NATUREN Alle grupper i samfundet skal have mulighed for at bruge naturen og få glæde af den – også samfundets udsatte grupper. Den kommende, nationale friluftspolitik lægger vægt på, at vi i Danmark har let adgang til friluftsliv, og at naturen kan bruges som social løftestang, der skaber engagement og fællesskab, gør os klogere og giver mulighed for bedre sundhed og livskvalitet. I processen med en friluftspolitik er der sat to sociale initiativer i gang. Det ene fokuserer på at inkludere utilpassede unge ved, at de får en hverdag i naturen. Det andet går ud på at forbedre mulighederne for friluftsliv blandt socialt udsatte børn og deres familier. REGERINGEN VIL • iværksætte en tilskudsrunde på 5 mio. kr. til flere og bedre muligheder for natur- og friluftsoplevelser, herunder også til, at de svageste i samfundet i højere grad også får glæde af naturen 22


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above