Page 5

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 3 Vores fælles natur I Danmark kommer vi næsten alle i naturen dagligt. På vej til skole og arbejde cykler nogen gennem Amager Fælleds vidder, der gemmer havtorn og knopsvaner. Andre løber en tur i istidslandskabet omkring Mols eller går en tur med familien i den gamle bøgeskov ved Vejle Fjord. Det giver os en dyb følelse af at høre til. Det er vores natur, og den er formet gennem generationer. Vores natur er afgørende for vores livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Naturen giver os rent drikkevand, ren luft, et bedre klima og forebygger mod oversvømmelser. Havet og jorden er grundlag for gode og sunde fødevarer. Og vi holder af at kunne se og følge med i naturen; vi betaler gerne mere for en bolig, hvis den ligger tæt på skoven eller har udsigt over vandet. Naturen er også rammen om mange af de fællesskaber, der binder os sammen: Spejderne, lystfiskerne, jægerne, idrætsklubberne, vandrelaugene, osv. Samtidigt er naturen et af vores vigtigste trækplastre for turister og friluftsliv – og dét skaber tusindvis af arbejdspladser. Derfor er naturen værdifuld. Så vi må ikke tage den for givet. Vi skal aktivt passe på den. Derfor har regeringen en vision om en rigere, mere sammenhængende og mere mangfoldig natur i 2050. Med Naturplan Danmark – Vores fælles natur har Danmark for første gang en samlet og ambitiøs naturpolitik med konkrete indsatser, der skaber mere og bedre natur – også i havet. De seneste årtiers indsats for naturen viser heldigvis resultater, selvom det tager lang tid. Fx har genslyngningen af Skjern Å givet vildlaksen adgang til nye gydebanker, og en lang række eng- og vandfugle har fået nye yngleområder og steder at finde føde. Og for nogle naturtyper og arter er der positive tendenser at spore, eksempelvis for vandløb, de fleste rovfugle og odderen. Men for andre af vores naturområder går det fortsat dårligt eller ligefrem værre – også for mange af de vilde dyr og planter, som lever der. En af de største udfordringer for naturen i Danmark er, at de enkelte naturområder er små og ikke hænger tilstrækkeligt sammen. Det vil regeringen med denne plan rette op på. Naturplan Danmark - Vores fælles natur er regeringens invitation til alle danskere – til dig og din nabo, til kommuner, virksomheder, landbruget, organisationer, fonde og borgere – til at tage del i arbejdet for naturen. Naturen er så elementært vigtig for vores tilværelse, at vi skal finde løsninger sammen. Naturen er en vigtig ramme om vores fællesskab, og den er vores fælles ansvar – vores fælles natur. Regeringen, oktober 2014


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above