Page 61

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 59 For bare 30 år siden var odderen næsten udryddet i Danmark. I dag findes den i hele Jylland, og meget tyder på, at den også er ved at genetablere sig på Fyn og Sjælland. Odderen er en af de arter, som gennem aktiv og målrettet naturforvaltning har fået forbedrede levevilkår i Danmark. I de sidste tyve år er det gået frem for hovedparten af de truede og rødlistede skovfugle. Det skyldes formentlig den væsentlige indsats for at gøre skovene og skovdrift mere naturvenlig og samtidig fokus på at lave konkrete indsatser for eksempel opsætning af redekasser og beskyttelse af yngleområder.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above