Page 63

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 61 Delmål 4 Sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne Nå det maksimale bæredygtige fangstniveau senest i 2015. Nå en alders- og størrelsesfordeling for populationen, der er kendetegnende for en sund bestand, ved hjælp af en fiskeriforvaltning uden nogen væsentlige negative virkninger på andre bestande, arter og økosystemer med sigte på at nå en god miljøstatus senest i 2020, jf. kravene i havstrategidirektivet. Delmål 5 Bekæmpe invasive fremmede arter Senest i 2020 er invasive fremmede arter og deres migrationsruter identificeret og prioriteret; prioriterede arter kontrolleres eller udryddes, og migrationsruterne forvaltes for at forebygge indtrængen og etablering af nye invasive fremmede arter. Delmål 6 Medvirke til at forhindre tab af biodiversitet globalt Frem til 2020 øge EU’s indsats for at modvirke biodiversitetstab på globalt niveau.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above