Bilag 3: Naturplan danmarks bidrag til de seks mål i EU’s biodiversitetsstrategi og de 20 globale aichi-mål, side 64

eMagNaturplan

64 Naturplan Danmark Bilag 3: Naturplan Danmarks bidrag til de seks mål i EU’s Biodiversitetsstrategi og de 20 globale Aichi-mål INDSATSOMRÅDER OG INDSATSER I NATURPLAN DANMARK EU 2020 CBD AICHI Vores fælles natur: Mere plads og bedre sammenhæng Strategisk ramme- Udpegning af Et Grønt Danmarkskort 1, 2 1, 5, 11, 14, 15 Indsats 1 Nyt biodiversitetskort skal sikre bedre naturplanlægning 1, 2 1, 5, 11, 12, 15, 19 Indsats 2 Etablering af Den Danske Naturfond 1, 2 1, 5, 15 Indsats 3 Naturplaner skal skabe bedre og mere sammenhængende natur 1, 2, 3 5, 11, 12, 15 Indsats 4 Vi skal have flere skove i Danmark 2 15 Indsats 5 To store naturprojekter skal skabe bedre natur og klimasikring 1, 2, 3 5, 11, 12, 15 Indsats 6 Et renere vandmiljø 2, 3 8, 11, 14 Indsats 7 Ny natur til gavn for biodiversitet og klima 2, 3 7, 8, 11, 15 Indsats 8 Nationalparker skal fortsat være fyrtårne for naturen 2 1 Indsats 9 Det skal være attraktivt for landmænd at pleje naturen 3 3, 7, 5, 12 Indsats 10 Mere og bedre sammenhængende natur på havet 1, 2, 4 3, 5, 7, 12 Indsats 11 Stenrev skal berige havets natur 1, 4 12 Vores fælles natur: Styrket indsats for vilde dyr og planter Indsats 12 Vi skal beskytte værdifulde naturområder bedre 1, 2, 3 5, 7, 8, 12 Indsats 13 Effektiv og målrettet indsats for vores vilde dyr og planter 1, 2 12 Indsats 14 De mest truede arter skal have en hjælpende hånd 1, 2 12 Indsats 15 Indsatsen mod invasive arter skal forstærkes 5 9 Indsats 16 Et nyt nationalt skovprogram skal styrke skovenes biodiversitet 1, 2, 3 5, 7, 11, 12 Indsats 17 Der skal være bedre biodiversitet i statens skovene 1, 2, 3 1, 5, 7, 11, 12 Vores fælles natur: Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv Indsats 18 Danmarks første nationale friluftspolitik Indsats 19 Naturen skal ind i haverne 1 Indsats 20 Cykelruter skal binde Danmark sammen Indsats 21 Der skal være flere frivillige i naturen 1 Indsats 22 Alle skal have mulighed for at bruge naturen


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above