1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 - 2. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 5 1. Regeringens vision for vores fælles natur Vision I 2050 er Danmark et grønnere land med en mere mangfoldig natur, hvor særligt den internationalt beskyttede natur, de større skove, nationalparkerne og de vigtigste levesteder for truede arter – også i havet – er bundet tættere sammen. Med denne vision angiver regeringen en naturpolitisk retning frem mod 2050. Naturen skal bindes sammen på tværs af landet, så der skabes forbindelser mellem byernes parker, de grønne områder uden for byerne, enge og overdrev, de levende hegn, de åbne heder, naturen i skovene, kysterne og havet. Det vil gavne naturen og give mulighed for flere og større fælles naturoplevelser. Naturplan Danmark - Vores fælles natur indeholder tre indsatsområder: • Mere plads og mere sammenhæng i naturen: Der skabes større og bedre naturområder, der hænger bedre sammen, så vilde dyr og planter i højere grad kan at sprede sig. • Styrket indsats for vilde planter og dyr: Regeringen iværksætter målrettede initiativer for truede og sjældne arter, men også for at styrke naturens mangfoldighed generelt. • Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv: De fleste danskere besøger naturen – ofte sammen med andre. Det skal vi skabe flere og bedre muligheder for – bl.a. gennem lokale partnerskaber. Med konkrete indsatser på hvert område vil regeringen skabe en rigere natur, hvor naturområder, vilde dyr og planter trives – både i skovene, i det åbne land, på havet og i vores søer og vandløb. Det skal blandt andet ske ved at skabe store, sammenhængende og mere robuste naturområder. For i naturens verden er der sammenhæng mellem naturrigdom og mængden af sammenhængende natur. De konkrete indsatser er udtryk for en fokuseret naturpolitik, der beskytter naturen, hvor den har mest brug for det, og lægger vægt på at udnytte synergi til grundvandsbeskyttelse, reduktion af drivhusgasudledningen og et renere vandmiljø. Med de nye naturpolitiske indsatser følger regeringen op på sit regeringsgrundlag. Heri fremgår det bl.a., at regeringen vil sikre, at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i Danmark. Naturplan Danmark - Vores fælles natur tager også afsæt i naturanbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen om bedre og mere varige løsninger for at styrke naturen, forbedre den biologiske


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above