Page 8

eMagNaturplan

6 Naturplan Danmark Naturplan Danmark - Vores fælles natur er Danmarks biodiversitetsstrategi, der følger op på FN’s og EU’s mål for biodiversitet i 2020. mangfoldighed og beskytte de truede arter. Natur- og Landbrugskommissionen konkluderede, at det først og fremmest er den eksisterende natur, der skal beskyttes og forbedres, men at der også skal skabes mere ny natur og en bedre sammenhæng mellem naturområderne. I naturindsatsen skal vi desuden både have fokus på den sjældne, truede natur og på den mere almindelige natur, for begge dele er vigtige. Samtidig har regeringen været med til at stifte Den Danske Naturfond, der er nyskabende i dansk naturpolitik. Fonden vil fremover kunne bidrage til at øge Danmarks naturareal og få flere naturarealer at hænge bedre sammen til gavn for dyr, planter og danskernes naturoplevelser. Fonden er etableret i et samarbejde mellem staten, Aage V. Jensens Naturfond og VILLUM FONDEN. Naturplan Danmark – Vores fælles natur er Danmarks biodiversitetsstrategi, der følger op på FN’s og EU’s mål for biodiversitet i 2020. Regeringen vil arbejde for, at tilbagegangen i naturens mangfoldighed standses inden 2020. VI ER FÆLLES OM INDSATSEN Naturpolitikken skal virkeliggøres af borgere, kommuner, staten, organisationer, landmænd, skovejere osv. gennem dialog og naturindsatser, der giver mening lokalt. Det er vores fælles natur, og vi har alle et ansvar for den. Kommunerne har den viden, der er afgørende for at lave en god naturplanlægning, og i kommunerne kan man lave en målrettet naturforvaltning. Organisationerne ved meget om, hvor i naturen vores naturperler er. Men også andre yder vigtige bidrag – fx sommerhusejeren, der lader græsset gro, landmanden, der dyrker hø på sin eng, storbymennesket, der deltager i kogræsningslauget, læreren, der tager klassen med ud i naturen, jægeren, der planter et stykke skov og lystfiskeren, der udlægger en gydebanke. En stærk naturpolitik skal forenes med erhvervsudvikling og vækst. Derfor er balance mellem naturpolitikken og hensynet til landbrugets fortsatte produktionsmuligheder vigtig. Naturindsatsen på private arealer er baseret på frivillighed – fx ved omlægning til økologi og ved naturpleje, hvor landmanden spiller en vigtig rolle, fordi mange arealer skal afgræsses for at bevare deres naturværdi. Her beror de gode resultater på, at der findes opbakning fra både landmændene og lokalbefolkningen.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above