Page 5

DenGang1

5 Før mikrofilmene sendes til skanning, kontrolleres titler og antal grundigt. ? Hvorfor digitaliseres mikrofilm og ikke papiraviser? På den måde kan vi digitalisere og bedst langtidsbevare flest avissider. Brugerne får dermed flere titler og sider til rådighed. Hvordan har man udvalgt aviserne? Vi har bestræbt os på at sikre videst mulig dækning geografisk og historisk – også i forhold til de aviser, der ikke længere udkommer. Kan borgerne være med til at bestemme? Vi har allerede fundet avistitler til og med 2015, men i løbet af 2016 vil brugerne muligvis få chancen for at være med til at bestemme, hvilke yderligere titler der skal digitaliseres. Hvordan sikrer man, at de digitale kopier også kan læses om 5, 10 eller 50 år? Vi udvikler selv en række it-systemer til bevaring og deltager i internationale projekter og netværk for at sikre, at bevaring sker på den bedst mulige måde. Find flere spørgsmål og svar på: blog.avisdigitalisering.dk/faq Sektionsleder Martin Lund, Statsbiblioteket, og Senthil Kumar Kariraman fra firmaet Ninestars vurderer mikrofilm af de allerførste aviser, der blev sendt til skanning. Kvaliteten har afgørende betydning for slutbrugerens oplevelse. Da filmene er fremstillet over de seneste 50 år, varierer kvaliteten stærkt. Mikrofilmskanneren af typen Mekel Mach V i Ninestars’ afdeling i Hamborg omsætter filmen til digitale filer. Det tager ca. 15 minutter pr. filmspole, som typisk rummer en måned af en given avis. Se filmen om projektets pilotfase på: youtu.be/-u3h1_MNi5M I Aarhus kontrolleres kvaliteten af tekst og billeder ved hjælp af stikprøver. Hvis alt er i orden, er grundlaget for at søge digitalt i aviserne skabt. Det indiske firma Ninestars Information Technologies Ltd. varetager opgaven med at skanne det gigantiske materiale. Opgaven har været i EU-udbud, og Ninestars blev blandt andet valgt på baggrund af firmaets store erfaring fra tilsvarende opgaver. Firmaet har siden 1999 konverteret mere end 300 millioner avissider fra bl.a. New York Times, Washington Post, The Guardian og South China Morning Post til digitalt format. Efterhånden som de digitale filer af aviserne bliver klar, bliver de tilgængelige på statsbiblioteket.dk/mediestream De første avissider vil efter planen være søgbare fra slutningen af 2014.


DenGang1
To see the actual publication please follow the link above