Nedslidt pakhus banede vej for avisdigitalisering - Digitalisering - hvorfor?

DenGang1

7 e R Nedslidt pakhus banede vej for avisdigitalisering fra tanke til projekt Et forslag, der var tænkt som en spøg, blev til alvor og betød, at Statsbibliotekets store ønske om at digitalisere sin samling af danske aviser kunne gennemføres. a aa b O O O Af Svend Larsen, direktør, Statsbiblioteket kommentar e C K p Q b D O qD e m i K O O O e k k g H F H w a a b C b C F C F d Q a O D F D F F g H H i J K K L L D T S K m N N O O O O O O O O O O O O O O F p H p F H p F H p F e e e e e e e e e e e H p C C D F g H i K L p m g m N O m N p C D F g H i K L m N O p D i K L m O N p D g H i K a b p Q C D F g g g g g g g g g g g g g g a a a a a a a a a a aa a a a a a a aa aa a a a a a a H i K K K L m N p H H i i J J by K K K L L n n n N N N O Q e a a b C D D F H i J K L m i K g O m m N p e b F F H p p a b p B y v D F g H i J K L m N O O O O u e a D Skriv søgeord H P s b m p C N Digitalisering – hvorfor? For os, der arbejder med kulturarven, er der ingen tvivl om, at den er en vigtig del af samfundets lager af hukommelse, og det gælder i udpræget grad aviserne. Der kan gives mange eksempler på betydningen af, at den arv ikke bare opbevares, men videreføres som grundlag for oplevelse og dannelse, for udvikling og innovation og for moralsk og politisk refleksion. For at beholde sin værdi skal kulturarven dog findes dér, hvor alle færdes. Det er i dag på internettet, og det er i sidste instans begrundelsen for at digitalisere. Det er slet ikke tilfældigt, at det er aviser, der er genstand for et stort digitaliseringsprojekt. Aviserne har stor betydning for samfundet, og digitaliseringen af de historiske aviser er et udtryk for det. Adgang for alle Dansk kulturpolitik er præget af bred politisk enighed om, at borgerne skal have bedst mulig adgang til kulturarven. Sådan må det være i en demokratisk stat, og arkiver, biblioteker og museer har til opgave at opfylde det politiske mål. Historien spiller en stor rolle for selvforståelsen og sammenhængskraften, og aviser er en meget efterspurgt kilde for historikere, om det er slægtshistorikere, lokalhistorikere eller forskere inden for forskellige discipliner. Med digitalisering bruges teknologi til at forbedre adgangen til kulturarven. Langt flere kan gå på opdagelse og se, hvad der findes. Det bliver i mange tilfælde nemmere at få adgang til at se, læse og/eller høre de mange ting, tekster, lyd og billeder, der udgør kulturarven. Samtidig vil digitalisering skabe mulighed for at bruge materialet på nye måder. Avisudgiverne er vigtige partnere Avisdrift er en forretning. Der er nogen, der lever af at udgive og sælge aviser, og det har også konsekvenser for brugen af de digitaliserede historiske aviser. Alle får ikke gratis adgang til alt via nettet fra dag ét. Der er rettigheder og økonomiske interesser, der skal respekteres, og det har betydning for adgangen til de nyere årgange af aviserne. Hvad ’nyere’ er i den forbindelse ligger ikke fast. Det er et spørgsmål, som skal afklares med rettighedshaverne. Jeg er overbevist om, at det er muligt at forhandle en løsning med en – for alle parter – acceptabel balance mellem på den ene side legitime særinteresser og på den anden side samfundets interesse i at give adgang til den fælles kulturarv, som aviserne udgør. Statsbiblioteket er allerede i en konstruktiv dialog med mange dagblade om, hvordan de kan erhverve en digital kopi af de aviser, vi digitaliserer. I denne dialog drøftes også fremtidigt samarbejde om bevaring af aviserne. Digitalisering af de historiske aviser er et af de største projekter af sin art, og det er Kulturministeriet, der har skabt det økonomiske grundlag for projektet. Ministeriets vision er ’kultur der beriger og bevæger’. Med dette projekt bevæger en del af kulturarven sig ind i en ny tid. At det også vil være en berigelse, er jeg ikke i tvivl om. Det er noget, vi vil følge op på med eksempler på effekt og nytte. Vi vil vise værdien af at digitalisere kulturarven – også som spore til fortsatte bevillinger til formålet. Af Jakob Kehlet Det har altid været lidt bøvlet at skulle bevare de danske aviser, som siden 1781 er blevet pligtafleveret til Det Kongelige Bibliotek og senere også til Statsbiblioteket. Mange bogbindere har gennem tiden bandet over besværet med at skulle binde de store og uensartede formater ind. Og bibliotekarerne har sukket over den plads, den daglige strøm af aviser optog på hylderne samtidig med, at de har frygtet, at avisernes skrøbelige papir skulle smuldre bort i lagerrummene, så en vigtig del af kulturarven dermed ville forsvinde. Det var da også en hvad stiller vi lige op med de aviser problemstilling, der for nogle år siden satte gang i den proces, der betyder, at 32 millioner danske avissider lige nu er ved at blive digitaliseret. Fra spøg til alvor Statsbibliotekets direktør, Svend Larsen, var til møde i Kulturministeriet og overhørte en samtale om, at et gammelt pakhus i København, hvor Det Kongelige Bibliotek opbevarer sin avissamling, stod foran at skulle brandsikres for et gigantisk beløb. Ministeriet ville gerne undgå at skulle ud i store investeringer, men hvordan kunne det undgås samtidig med, at avissamlingen blev bevaret? - Så sagde jeg halvt i spøg til dem, at vi kunne digitalisere samlingen, og så kunne de bare kassere aviserne. Vi har jo i forvejen mindst én papirkopi i Statsbibliotekets nye bygning i Aarhus, fortæller Svend Larsen, der efterfølgende skød tanken fra sig igen. - Men et par år efter kom de tilbage og spurgte mig, om jeg virkelig mente det, jeg havde sagt dengang. Det bekræftede jeg. Og så blev vi bedt om at sætte pris på digitaliseringen. Et af de største I 2011 blev pengene bevilget, og siden har ansatte på Statsbiblioteket haft travlt med at forberede og udføre et af verdens hidtil største avisdigitaliseringsprojekter. 32 millioner avissider bliver digitaliseret, og dermed sikres den kulturarv, som aviserne udgør, på et nyt medie. Samtidig bliver det meget nemmere at lede efter oplysninger i de gamle aviser. Ved hjælp af den såkaldte OCRteknologi bliver det nemlig muligt at søge på ord i selv de ældste avisers artikler. Læs mere om Statsbibliotekets satsning på digitalisering af aviserne på statsbiblioteket.dk/ avisdigitalisering


DenGang1
To see the actual publication please follow the link above