Historiske aviser giver adgang til din fortid

DenGang2

1. årgang | Nr. 2 | Nov. 2014 | GRATIS statsbiblioteket.dk Historiske aviser giver adgang til din fortid NY DIGITAL GENVEJ 32 millioner avissider digitaliseres i disse år af Statsbiblioteket. Inden længe kan danskerne med få klik finde frem til, hvordan fortidens begivenheder blev fortalt i dagbladenes spalter. Fra fortid til fremtid: Avisartikler sikret mod naturkatastrofer ➔ Side 4 Professor Kirsten Drotner: Aladdins hule bliver åbnet ➔ Side 7 Af Jakob Kehlet 1814 – Norges løsrivelse fra Danmark. 1864 – Slaget ved Dybbøl. 1914 – Første Ver-denskrig bryder ud. Mærkedagene står i kø i 2014. Hvad enten vi kigger 200, 150 eller blot 100 år til-bage i tiden, støder vi ind i datoer, der fik stor betydning for, hvordan Danmark ser ud i dag. Derfor har filminstruktø-rer, forfattere og historikere haft travlt med at genfortælle begivenhederne så levende, at vi kan lugte krudtrøgen fra Dybbøl og høre skrigene fra skyttegravene. I den sammenhæng spil-ler datidens aviser en væ-sentlig rolle. For eksempel dukkede de første krigskor-respondenter op i avisernes spalter i midten af 1800-tallet. De beskrev medrivende og detaljeret krigens grusomhe-der og det politiske spil, der lå til grund for konflikterne. Inspiration fra krigskorrespondenter Krigskorrespondenternes beretninger har blandt andet givet inspiration til forfat-teren og historikeren Tom Buk-Swientys bøger »Slagte-bænk Dybbøl« og »Domme-dag Als«. Bøgerne er forlæg for DR’s ambitiøse tv-serie »1864«. Tom Buk-Swienty for-tæller i denne udgave af DenGANG, hvordan han har brugt hundredevis af timer på at lede efter brug-bare oplysninger i arkiver-nes papiraviser og mikro-film. En langsommelig og ofte resultatløs proces. Han ser derfor frem til at kunne søge digitalt i forbindelse med kommende historiske projekter – det vil sige: skri-ve søgeord ind i et søgefelt på computerskærmen og få sekunder efter sidde med de oplysninger, han har brug for. Det bliver muligt i løbet af 2015, når Statsbibliote-ket åbner for adgang til det digitale avisarkiv, der på sigt vil rumme de 32 mil-lioner avissider – det svarer til omkring en tredjedel af alle avissider, der er blevet trykt i Danmark gennem tiden. Forskud på digitaliseringen Kunst- og kulturprofessor Martin Zerlang glæder sig også til at få online-adgang til de historiske avissider. Han har netop skrevet bogen »1914«, og i den forbindelse tog han forskud på de mulig-heder, digitaliseringen åbner. Politiken har nemlig – som et af få bladhuse i landet – al-lerede digitaliseret avisen på eget initiativ. Martin Zerlang fandt på denne måde nemt og hurtigt en masse nyttige op-lysninger, og han ser frem til, at det vil være muligt at søge på samme måde i mange flere avistitler. Fra hjemmecomputeren vil alle danskere kunne søge i de digitaliserede aviser. Man vil ikke kunne læse selve indhol-det i nyere aviser, fordi journa-lister og fotografer stadig har ophavsret til materialet. På fx Statsbiblioteket får man dog adgang til alt indhold. Læs mere på statsbiblioteket.dk. I Statsbibliotekets tjeneste Mediestream, der snart indeholder en stor del af de danske aviser, kan brugerne finde informationer fra de seneste 350 år. Maleriet viser kampen ved Dybbøl 1864. Forfatter Tom Buk-Swienty: Exceptionel adgang til kildemateriale ➔ Side 3 Foto: Thomas Søndergaard, Collage: by pernille granath


DenGang2
To see the actual publication please follow the link above