Aviserne gav 1864 kulør

DenGang2

3 Aviserne gav 1864 kulør Krigsreportager fra slagmarkerne i 1864 var en vigtig kilde for historiker og forfatter Tom Buk-Swienty, da han skrev bøgerne, der er forlæg for DR’s dramaserie om den 150 år gamle krig. Af Jakob Kehlet Meddelelsen ovenfor må have ramt som et kølleslag, da den nåede frem med telegrafdepeche til København. Det er Tom Buk-Swienty overbevist om. Han brugte den historiske avisnyhed til at beskrive den panik, der må have bredt sig i hovedstaden, da det overrumplende angreb blev sat ind 29. juni 1864 og én gang for alle gjorde en ende på Danmark som magtfaktor i Europa. Tom Buk-Swienty har studeret historiske aviser i timevis for at finde frem til mange af de detaljer om de dramatiske be-givenheder, der er gengivet i bøgerne »Slagtebænk Dybbøl« og »Dommedag Als«, som DR’s tv-serie »1864« bygger på. - Aviserne har udgjort en meget stor brik, fordi aviserne i midten af 1800-tallet begyndte at bringe malende reportager fra krigszonen. Jeg har fået mange informationer fra engelske krigskorrespondenter, men også den unge danske korrespon-dent P. V. Grove fra Dagbladet beskriver meget talentfuldt tilbagetoget fra Dannevirke, fortæller Tom Buk-Swienty. Gro-ves reportager inspirerede også Herman Bang, da han skrev romanen »Tine« i 1889. Fem års arbejde Mere end fem år brugte Tom Buk-Swienty på at researche og skrive de to bøger, og en stor del af tiden sad han foran bibliotekernes mikrofilmfremvisere eller bladrede i papir- eksemplarer af gamle aviser. En omstændelig og ikke altid lige vellykket proces. - Man søger lidt på må og få, og der har helt sikkert været noget, som jeg ikke har fået øje på. Derfor ville jeg i den grad have ønsket, at jeg havde haft mulighed for at søge digitalt i avisarkiverne, siger Tom Buk-Swienty, der har skrevet en bio-grafi i to dele om Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen. Yngste officer på Dybbøl Dinesens spor går også tilbage til 1864, hvor han kun 18 år gammel deltog i slaget ved Dybbøl som den yngste officer på dansk side. Den danske eventyrer, forfatter og politiker var involveret i stort set alle de europæiske krige, der foregik på det tidspunkt, inden han rejste til Amerika i en årrække. Han vendte siden hjem for at leve de sidste desillusionerede år på familiens gods, Katholm, på Djursland, inden han i 1895 begik selvmord. For at sætte sig ind i, hvordan Wilhelm Dinesens forældre må have oplevet at sidde hjemme på Djursland og følge med i de krige, som sønnen deltog i rundt omkring i Europa, tog Tom Buk-Swienty blandt andet en tur til Grenaa Egnsarkiv for at kigge i gamle eksemplarer af Grenaa Folketidende. - Her kunne forældrene læse, hvordan den franske øst- armé, som Wilhelm Dinesen var en del af, blev slået til pluk-fisk af tyskerne, siger Tom Buk-Swienty. Hvis muligheden for at søge digitalt havde været til stede, da han skrev biografien, havde bogen måske fået flere facetter med. - Da jeg skrev om Dinesens selvmord, ledte jeg manuelt i aviserne i dagene efter dødsfaldet, men hvis der blev skrevet noget om ham en måned eller to efter selvmordet, er jeg gået glip af det. Det ville næppe være sket, hvis jeg havde haft mu-lighed for at søge digitalt, hvor man jo bare kan søge på hans navn, konstaterer Tom Buk-Swienty. - Statsbiblioteket åbner med digitaliseringen af aviserne et nyt univers, hvor vi får en exceptionel adgang til at beskrive vores historie. Andet bind af Tom Buk-Swientys biografi om Wilhelm Di-nesen udkom i oktober 2014, og bogen blev godt modtaget af anmelderne. Politiken gav bogen topkarakteren seks hjer-ter, og anmelderen skrev blandt andet om tobinds-biografien: ’Selv om de to bind er på over tusind sider tilsammen, er det ikke én side for meget.’ Tom Buk-Swienty foran sin visuelle tidslinje: 1840-1870’erne. Den blev brugt til at skabe overblik over researchen til biografien om Karen Blixens far og viser hovedbegivenheder både i Dinesen-familiens liv og Europas historie. Kampscenen til venstre stammer fra et maleri af slaget ved Bov i 1848, hvor Wilhelm Dinesens far deltog. Agerhøne og sneppe var blandt de fugle, Wilhelm Dinesen gik på jagt efter. Desuden ses familiemedlemmer og begivenheder fra perioden. Foto: Thomas Søndergaard Als er inat angrebet. Telegraphen. Daglig udgaaende Nyheds-Tidende, 29. juni 1864


DenGang2
To see the actual publication please follow the link above