Tsunami-sikrede avisartikler

DenGang2

4 1. årgang | Nr. 2 | Nov. 2014 Tsunami-sikrede avisartikler De digitale mediesamlinger skal beskyttes mod både naturkatastrofer og personlige hævntogter. Af Jakob Kehlet Jordskælv – tjek! Brand – tjek! Tsunami og oversvømmelse – tjek! Solstorm – øøh! Statsbiblioteket gør alt, hvad det kan, for at sikre magnetbåndene med de 32 millioner digitale avissider, så det værdifulde materiale aldrig går tabt. - En solstorm er nok det eneste, som vi ikke rigtig kan tage højde for. Der vil komme solstorme med jævne mellemrum, men af ukendt styrke, og det er i praksis meget svært og dyrt at sikre sig mod dem, si-ger Gry Vindelev Elstrøm, Digital Collections Manager, ved Statsbiblioteket. Magnetbåndene med de skannede avissider er gemt i to fuldstændig identiske kopier, som er placeret på henholdsvis Statsbibliotekets hovedadresse i Aarhus og på avismagasinet i Skejby. Selv om der kun er få kilometer mellem stederne, vil det være næsten utænkeligt, at en brand eller vandskade vil ramme begge bygninger samtidig. Hvert halve år tager per-sonalet stikprøver af filerne for at tjekke, om de to kopier er helt ens. Er der uoverens-stemmelser, bliver den fejlbe-hæftede kopi slettet og erstat-tet af en kopi af en fil fra den ’sunde kopi’. Fortroligt arbejde - Vi flytter filerne over til nye magnetbånd cirka hvert tredje år, men alligevel kan båndene få ridser, eller de kan blive udsat for magne-tisme, forklarer Gry Vindelev Elstrøm. To forskellige personer har ansvar for hver sin kopi, og de to må ikke udveksle infor-mationer om dette arbejde. - På den måde undgår vi, at en medarbejder kan slette de sto-re værdier, som de digitale aviser udgør. Man kunne for eksempel forestille sig, at en medarbejder blev sur på ledelsen og ville hævne sig ved at slette begge kopier. Det må ikke kunne ske, siger Gry Vindelev Elstrøm. Gry Vindelev Elstrøm, Digital Collections Manager, skal bevare det store overblik over de digitale samlinger. Foto: Thomas Søndergaard Også i valget af filformat har Statsbiblioteket gjort sig nøje overvejelser om, hvordan de digitale avissider er bedst sikret langt ud i fremtiden. - Vi har i princippet en uendelig tidshorisont, når man ser på, hvor længe et avisarkiv skal kunne bevares. Vi har valgt filformatet JPEG 2000, fordi det er stabilt og fremtidssikret og samtidig er godt til at lave formidlings-kopier til brugerne ud fra, si-ger Gry Vindelev Elstrøm. Statsbiblioteket går såle-des både med livrem, seler og cykelhjelm, og skulle en solstorm alligevel bringe rod i magnetbåndenes digitale nuller og ettaller, så kan ma-terialet genskabes. - I så fald har vi stadig avi-serne på papir og mikrofilm, siger Gry Vindelev Elstrøm. Bevaring af digitale data Kassettebånd, papirfotos, floppydiske og cd’er. Indholdet forsvinder på et tids-punkt! Eller også er de maskiner, som tidligere kunne aflæse indholdet, ikke længere i brug i samfundet. Det gælder også for mange af de digitale formater, vi bruger lige nu. Udviklingen inden for medier går så hurtigt, at det, der var topmoderne sidste år, allerede kan være på vej ud i dag. Forudsætningerne for optimal digitalisering og digital bevaring ændres dermed konstant. Derfor er en af Statsbibliotekets vigtigste opgaver at følge med i udviklingen, så vi kan sikre, at nutidens informationer også kan læses i morgen, i overmorgen og om 100 år. FAKTA På Statsbiblioteket bevarer vi alle bits og bytes i det digitale materiale, så disse data også kan benyttes af bibliotekets brugere i fremtiden. Vores digitale sam-linger har for længst rundet en petabyte (1 000 000 000 000 000 byte), og tilvæk-sten er på op mod 500 terabytes om året. Den bedst mulige digitale bevaring kræver konstant fokus, og derfor har Statsbiblioteket etableret en Digital Col-lections Management-funktion. Funktio-nen holder styr på viden om bibliotekets nuværende og kommende digitale sam-linger af kulturarvsmateriale (fx radio, tv og aviser) og sikrer samtidig, at arbejdet med bevaring udføres i overensstem-melse med Statsbibliotekets politik og strategi på området. Ved hjælp af forskellige værktøjer og strategier søger vi at sikre samlingerne bedst muligt. Vi tilstræber at blive Trust-worthy Digital Repository (red. trovær-digt digitalt arkiv), en status som kun kan opnås, hvis institutionen lever op til anerkendte internationale standarder for digital bevaring. Læs mere om digitalisering og digital bevaring på digitalbevaring.dk.


DenGang2
To see the actual publication please follow the link above