Råt er godt

DenGang2

5 Råt er godt Statsbiblioteket stiller store kvalitetskrav til skanningen af mikrofilmene for at sikre, at man langt ud i fremtiden vil kunne bruge de digitale avissider. Af Jakob Kehlet Skal avisbillederne stå tydeligt? Eller er det vig-tigst, at teksten er letlæ-selig? Det er en vanskelig proces at digitalisere 32 mil-lioner historiske avissi - der, så de i sidste ende er så anvendelige som muligt for brugerne. Måske blev læs-ningen allerede forstyrret for flere hundrede år siden, fordi aviserne var trykt med min-dre avanceret teknik. Senere kan flere problemer være stødt til, da aviserne blev mi-krofilmet, fordi nogle avis-sider blev affotograferet for lyst eller for mørkt. Nu skal aviserne ud i endnu en konvertering: di-gitaliseringen. Det sker ved at affotografere mikrofil-mene i en avanceret skan-ner, men selv moderne teknologi kan drille. Den erfaring har det indiske firma Ninestars gjort sig. Firmaet er hyret af Statsbiblioteket til at ud-føre skanningerne, og fra starten var opgavebe-skrivelsen helt klar: - Vi er interesse-rede i fuldstændig rå og ubehandle-de skanninger. Det giver os mulighed for selv at kun-ne efterbehandle avissiderne. Måske er der langt bedre teknologier til at gøre det om 100 år, siger Toke Eskildsen, der er specialkonsulent i Statsbibliotekets it-afdeling og lidt af en billednørd. Svaret på de to spørgs-mål i toppen af artiklen er derfor, at skanneren ikke skal være indstillet til at tage sær-lige hensyn til teksten. Billed-skarpheden skal heller ikke have højest prioritet. Resul-tatet skal være et sted midt imellem. Vigtige billeder Erfaringer fra de første skan-ninger viste, at billederne blev for mørke, fordi skan-neren var indstillet til at gøre teksten skarp. - Private skannerfirmaer er vant til, at kunden frem for alt ønsker, at teksten skal kunne læses, men for os er billederne lige så vigtige. Vi ville have begge dele, siger Toke Eskildsen. Ninestars ændrede derfor rutiner og opgraderede deres software for at imødekomme Statsbibliotekets særlige kva-litetskrav. Ved at forstørre teksten fem til ti gange opdagede Toke Eskildsen og hans kolle-ger også, at hver anden linje i de skannede tekster var ly-sere end de øvrige. Derfor måtte man have fat i det firma, der fremstil-ler skanneren. Til sidst fandt man ud af, at der i bunden af skanneren sidder to senso-rer, som skulle finjusteres, og som var årsag til den lidt for-ringede kvalitet. - Ninestars og leveran-døren af skanneren har også lært en masse af processen, selv om de måske nogle gan-ge har syntes, at vi har væ-ret noget pernittengrynede. Men når man arbejder med materiale, der skal bevares for eftertiden, kan man ikke gå på kompromis, siger Toke Eskildsen. Specialkonsulent Toke Eskildsen kontrollerer, at både eksponering af film og skanning giver en korrekt gengivelse af avisernes fotografier. På skærmen viser den røde farve, at skanneren har været indstillet på en måde, der gør, at de helt mørke detaljer forsvinder. Indstillingen har måske passet fint til at gengive tekst, men må justeres, så også billedet kan ses tydeligt. Foto: Thomas Søndergaard Illustration: by pernille granath


DenGang2
To see the actual publication please follow the link above