Hvad vil du lede efter? - Hvad skal vi bruge digitaliseringen til?

DenGang2

7 Af Aske Kammer, ph.d., adjunkt ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet KOMMENTAR Hvad skal vi bruge digitaliseringen til? Digitalisering af 32 millioner avissider. Det er et ambitiøst projekt, Statsbiblioteket er i gang med, og som læsere af Den- GANG og projektets netsted vil vide, er der tale om et logistisk puslespil, der skal gå op. Samtidig med, at benovelsen over den tekniske og logistiske bedrift lægger sig, må man imidlertid stille spørgsmålet om, hvad digitaliseringen af de 32 millioner avis-sider så kan bruges til? For en forsker som mig rummer avisdigitaliseringen store perspektiver. Her er et kort bud på, hvad nogle af disse er – men først vil jeg fremhæve en vigtig teknisk dimension. Bedre end affotografering Det er et helt uundværligt element, at de mange avissider OCR-indekseres. Det kræver en forklaring. Når man skanner et doku-ment (eksempelvis en avisside), får man normalt et billede, som i princippet svarer til en digital fotokopi, og man kan sagtens se, hvad der er i dokumentet. Men når man inkluderer OCR – som står for ’optical character recognition’ – identificerer et compu-terprogram de tegn, som er i det skannede dokument, og lægger det som et ekstra, usynligt lag oven på ’fotokopien’. Fordelen ved dette lag er, at det gør det muligt at søge i det tekstlige indhold af ’fotokopien’. På den måde giver skanningen med OCR mere end blot en affotografering. Den giver et digitalt dokument, hvor man både kan se det oprindelige dokuments udseende og søge i teksten, som optræder i dokumentet. Et OCR-indekseret arkiv med danske aviser vil være en sær-deles værdifuld ressource i forbindelse med flere af mine forskningsprojekter. Det vil både kunne effektivisere mit ar-bejde, fordi jeg hurtigere vil kunne få svar på relativt simple spørgsmål, og hjælpe mig til at få et mere dækkende billede af fortidens mediedækning. Sociale medier i avisen Et af mine forskningsområder er eksempelvis sociale medier, men hvis jeg gerne vil vide, hvornår de danske aviser egentlig begyndte at skrive om sociale medier, vil det være en omstæn-delig affære. I dag ville jeg være nødt til at gennemgå mikro-filmruller med affotograferede avissider fra eksempelvis Jyl-lands- Postens computer-tillæg i slutningen af forrige årtusinde og se, om jeg faldt over noget. Eller måske skulle jeg hellere gå frem til 2005, hvor Facebook blev globalt? Eller måske skulle nedslaget ligge et helt andet sted..? I et OCR-indekseret arkiv vil jeg med stor sandsynlighed kunne få et hurtigt svar på mit spørgsmål ved at bruge søgetermer som ’sociale medier’, ’so-ciale netværk’, ’SixDegrees.com’, ’Friendster’ og ’MySpace’. Journalistisk dækning Et andet eksempel: Til næste år skal jeg undersøge den poli-tiske beslutningsproces i forbindelse med vedtagelse af eller ændringer i den danske pressestøtte. Hvilke argumenter er fremført for eller imod denne form for offentlig støtte? Hvad har aviserne på lederpladsen selv ment om den? Og er det overhovedet noget, der er blevet diskuteret i medierne? Her vil det digitaliserede avisarkiv tillade mig nemt og hurtigt at gå tilbage i tiden og finde den journalistiske dækning af netop dette politikområde og den offentlige samtale, der (måske) har været omkring det. Jeg tror ikke, det kræver megen fantasi at forestille sig, hvordan arkivet på samme måde kan være værdifuldt for både forskere og studerende inden for mange fagområder. Eller for forfattere, dokumentarister, bibliotekarer, lærere, elever, foredragsholdere, hobbyhistorikere og alle andre, som kan have en interesse i fortiden, som den blev behandlet jour-nalistisk i sin samtid. Aske Kammer forsker i digital journalistik med særligt fokus på om-lægningen til digitale abonnementer, overgangen fra print til digital publicering og journalistisk opførsel på de sociale medier. Han er netop udpeget til uddannelsesleder på SDU’s nye uddannelse til cand.mag. i journalistik, med start 1. september 2015. Hvad vil du lede efter? DenGANG har spurgt tre avisglade danskere om deres personlige forventninger til digitaliseringen af de mange avissider. Hvilken betydning får det for dig, at aviserne digitaliseres? Det vil blive meget lettere at søge på historiske emner og personer. Det kan være vigtigt som folketingsmedlem nemt at kunne finde den slags oplysninger i sagsbehandlin-gen. I dag har vi i forvejen Infomedia, men deres arkiv går ikke så mange år tilbage i tiden. Hvad vil være det første, du leder efter, når du kan søge digitalt i aviserne? Jeg er formand for Grænseforeningen, og selv om jeg naturligvis kender foreningens historie, kunne jeg godt tænke mig at se, hvad der var af folkelig debat i Danmark lige efter første verdenskrig. Hvilken betydning får det for dig, at aviserne digitaliseres? Det får overordentlig stor betydning i dagligdagen. Jeg skriver en ugentlig artikel i Midtjyllands Avis og bruger ofte ældre aviser som afsæt for mit emne. Senest har jeg måt-tet tage på Det Kongelige Bibliotek for at supplere med artik-ler fra udenbys aviser. Det ville jeg have kunnet klare hjem-mefra. Hvad vil være det første, du leder efter, når du kan søge digitalt i aviserne? Det afhænger helt af, hvad jeg arbejder med på det tidspunkt. Men jeg glæder mig. Også til at se, om kvaliteten holder. Vi har en meget omfattende avisudklipssamling, der går mere end 100 år tilbage. Med de nye søgemuligheder får vi jo et fantastisk supplement. Hvilken betydning får det for dig, at aviserne digitaliseres? Jeg er mediehistoriker, så for mig bliver det en Alad-dins hule, der bliver åbnet. Det bliver jo meget lettere at kun-ne søge online fra sit arbejde, så jeg vil bruge avisarkivet mere end før, fordi arkivarbejdet nu let kan integreres i forhold til min øvrige forskning. At kunne søge på tværs af meget store datamængder kommer helt sikkert til at betyde, at forskere fra mange fagområder får øje på mønstre og temaer, det ville være meget svært, ja måske umuligt, at få øje på tidligere. Di-gitaliseringen vil betyde bedre, mere solid forskning. Hvad vil være det første, du leder efter, når du kan søge digitalt i aviserne? Mine forældre har tit fortalt, at de lige omkring min fødsel fulgte med i Kaptajn Karlsens kamp for sit havarerede skib Flying Enterprise. Det var en rigtig mediebegivenhed, der gik verden rundt, så den vil jeg gerne se udfoldet i de danske aviser. Mette Bock MF og kulturordfører for Liberal Alliance. Tidligere direktør for DR Produktion, prorektor ved Aarhus Universitet og chefredak-tør for JydskeVestkysten. Lis Thavlov Leder af Silkeborg Arkiv. Medforfatter til bøgerne »Hjejlen og det skøn-ne Silkeborg« (2011) og »Fotografiske Øjeblikke« (2013), samt lokalhistori-ske artikler til Midtjyllands Avis. Kirsten Drotner Professor, dr. phil. ved Syddansk Universitet. Forsker i digital kompeten-ceudvikling, mediebrug, børn og medier, kreativ brugerdreven innovation, mediehistorie, museums-kommunikation, kvalitativ metode og børne- og ung-domskultur. Tekst: Jakob Kehlet Fotos: Private


DenGang2
To see the actual publication please follow the link above