Page 12

emagUnderHjelmene2-2014

Der er mange ting, der skal være styr på, inden I begynder at arbejder med faldsikring. Konsekvenserne kan være store, hvis man glemmer detaljerne. Brug derfor tjeklister, tegninger eller billeder som hjælp til at få det hele med i jeres egen APV/instruktion..  Planlæg arbejdet og vælg korrekt udstyr (faldhindrende/falddæmpende)  Udarbejd en APV/instruktion for den konkrete opgave  Udarbejd en beredskabsplan  Sørg for grundig instruktion af alle brugere af faldsikringsudstyret  Faldsikringsarbejde må ikke udføres som alene-arbejde  Faldsikringsudstyr skal kontrolleres af en certificeret person, en gang årligt. Tjek dato for næste eftersyn før brug. Tjek dog altid selv udstyret før brug  Tjek selen for synlige defekter, brud, huller og brandmærker  Tjek faldblok: Hiv hårdt i linen 3 gange! Den skal bremse  Tjek wire/tov mm. for defekter, brud, rust eller kraftigt slid  Sørg for at dit ankerpunkt kan holde 1200 kg  Planlæg ankerpunktet så tæt på arbejdsstedet som muligt. Opsæt flere punkter om nødvendigt, så penduleffekt undgås  Tøm lommer og undgå løst sidende tøj under selen  Selen skal sidde stramt, og den skal løbende strammes op under arbejdet  Brug hjelm med hagerem, så hovedet er beskyttet ved fald Instruktion Instruktion i brug af faldsikring skal altid gives af personer med indsigt i faldsikring og fastgørelse - samt med forståelse for konsekvenserne af forkert brug af faldsikring. Man kan enten lade et professionelt firma komme ud på pladsen og give en grundig instruktion, eller man kan lade et antal medarbejdere uddanne sig til superbrugere i brugen af faldsikringsudstyr - fx arbejdsmiljørepræsentanten - og herefter lade dem instruere deres kollegaer. Det er en effektiv og fleksibel metode alle firmaer kan bruge, og det er med til at sikre en forsvarlig brug af faldsikringsudstyret. Dog er det vigtigt, at eventuelle superbrugere løbende kommer på repetitionskursus.         Tjekliste


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above