Page 13

emagUnderHjelmene2-2014

VIGTIGT – Sæt dit faldsikringsudstyr For at faldsikringsudstyret skal virke og rede dig, hvis ulykken er ude, skal det kombineres rigtigt. Gør du det forkert, kan det ende fatalt. Er du i tvivl, skal du kontakte din mester eller leverandøren. Kombination rigtigt sammen Rigtigt Forkert Konsekvens Faldhindrende løsning Justerbar line + H sele Du kan ikke falde; Den justerbare line skal justeres ind hele tiden, mens du arbejder, så du ikke kan falde ned. Falddæmpende løsning Fast line med falddæmper + H sele Du kan falde ned; Men dit fald bremses af den indbyggede falddæmper i den faste line. Falddæmpende løsning for lodret sikring Yoyo + H sele Du kan falde; Men Faldblokken virker som en sikkerhedssele og bremser dit fald øjeblikkeligt. Og maksimalt efter en 1/2 meter. Falddæmpende løsning for vandret sikring Yoyo + wire + H sele Du kan falde; Men faldblokken virker som en sikkerhedssele og bremser dit fald øjeblikkeligt. Og maksimalt efter 2 meter. Den fortærkeede stålwire tager påvirkningen fra den kant, faldet er sket fra. Faldhindrende løsning Fast line og støttebælte OBS Denne løsning anvendes typisk i en bomlift. Til alle andre opgaver, hvor du skal bruge faldsikringsudstyr, SKAL du bruge en H sele. Ikke faldhindrende løsning Yoyo + falddæmper + H sele Du kan falde helt ned; Faldblokken stopper dig ikke i tide, da der også er falddæmper i Yoyoen, så du risikerer at falde 4 meter, før faldet bliver standset. Falddæmpende løsning Yoyo + bælte Du kan falde; Faldblokken standser dig, men du risikerer at brække ryggen på grund af bæltet, der kun støtter din lænd. Beredskabsplan når I arbejder med faldsikring Før du starter på at arbejde med faldsikring, skal arbejdet risikovurderes, og der skal laves en beredskabsplan. Kontakt det kommunale beredskab/brandstation for at høre, hvordan de kan håndtere en højde-redning i forhold til det konkrete arbejde, der skal udføres (og arbejdsstedet). Beredskabsplanen skal altid tage udgangspunkt i de faktiske forhold. Der skal blandt andet tages højde for:  Hvor i byggeriet skal der arbejdes?  Hvordan er adgangsforhold og redningsveje?  Hvilken form for redning kan der udføres? (Fra lift, rullestillads, stige eller ved nedhejsning).  Hvor redning nedefra ikke er muligt, skal der laves en plan for nedhejsning/højderedning (kræver speciel uddannelse)  Hvem gør hvad ved en faldulykke (ring 1-1-2, afspærring af ulykkes område, kontakt til kriseberedskab m.v. )?  Ved alarmering til 1-1-2 skal det oplyses, at der er tale om en højderedning, så beredskabet kan medbringe det fornødne redningsudstyr fra starten af. Udarbejd en kort og præcis beredskabsplan for, hvad der skal gøres, hvis ulykken sker. Det er vigtigt, at alle som er involveret i arbej- det med faldsikring, bliver instrueret i beredskabsplanen. Beredskabsplanen bør altid hænges op i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet og være synlig for alle. Højderedning – og hvad så? Højderedning er ikke ”bare lige”. Det kræver uddannelse og løbende træning. Se filmen her – og bliv lidt klogere Tag på kursus og prøv dine grænser af – faldsikring i virkeligheden Beredsskabsstyrelsen: www.brs.dk Cresto: www.cresto.dk Scanlico; www.faldsikringskursus.dk Resc: www.resc.d Procurator; www.procurator.dk Falck: www.falck.com Spørg eventuelt jeres leverandør af faldsikring, om de kan hjælpe med at arrangere et kursus. Regler ved brug af faldsikring:  AT-vejledning om faldsikring D 5.5  AT- vejledning om fald fra højden på byggepladser 2.4.1  AT-vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage 2.4.2  Håndbogen om arbejdsmiljø fra BAR Bygge & Anlæg


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above