Page 14

emagUnderHjelmene2-2014

Faldsikring fra A til Z Det er ikke ligegyldigt, hvordan du kombinerer delene i faldsikringsudstyret. Gør du det forkert, kan det gå grueligt galt. Ankerpunkt Brug altid et egnet ankerpunkt for din faldsikring. Brug ikke installationsrør, radiatorer eller lignede, da de er uegnede. Ankerpunktet skal kunne optage den kraft, der opstår, når en person falder ned. Det svarer til en belastning på 12 kN (1.200 kg). Linen, skinnen osv. må ikke kunne løsne sig fra ankerpunktet. Ankerpunktet bør, hvis det er muligt, placeres over hovedhøjde og maksimalt i en vinkel på 15 grader fra arbejdsstedet for at undgå penduleffekt. Monterede ankerpunkter skal være godkendt til formålet. Faldhindrende udstyr Bruges hvor du med seler/bælte og liner forhindres i at komme i nærheden af kanter og huller. Det kan bruges, hvis du ikke skal arbejde på selve kanten, men fx arbejde mindre end 2 meter fra kant. Et faldsikringsreb med reb-lås sammen med en sele er faldhindrende. Reb-lås sikrer, at du ikke kommer for tæt på kanten. Falddæmpende udstyr Her skal du bruge seler og liner med falddæmper. Du bliver bremset, hvis du falder. Udstyret skal kunne tåle en belastning på 1200 kg. Dette udstyr skal bruges, hvis du arbejder et sted, hvor der er fare for at falde. Fx arbejde på en kant eller en bjælke. Faldblok Faldblokken er en automatisk fangindretning, som holder linen stram under arbejdet, hvorved faldet begrænses mest muligt. Faldblokken er typisk udstyret med indbygget falddæmper. Dette skal dog altid kontrolleres, så udstyret sammensættes korrekt. Faldblokke er mest effektive, når de er placeret over personens hoved. Placeres faldblokken vandret, skal der altid anvendes en forstærket stålwire på 1 til 2 meter mellem selen og faldblokken i h.h.t leverandørens anvisninger. Vær opmærksom på, at ikke alle faldblokke kan anvendes til vandret sikring. Faldblokken skal efterses, hvis den har været udsat for et fald. Falddæmper I falddæmpende systemer skal der altid anvendes en falddæmper til at reducere kraften ved fald. Falddæmpere kan fx være en line med indbygget falddæmper eller være indbygget i en faldblok. Der må aldrig anvendes to falddæmpere samtidig. Liner med falddæmper skal kasseres, hvis de har været udsat for et fald. Faldblokke skal efterses. Tænk over dit ankerpunkt Det skal kunne holde til 1200 kg Anker-øjeboldt til Væganker montage i stål Klemfix-anker til beton Permanent ankerpunkt til flade betontage Koblingselement, fx karabinhage De enkelte dele af udstyret er typisk forbundet med en karabinhage eller et andet koblingselement. Det skal være selvlukkende og kunne låses – enten manuelt eller automatisk. Det er vigtigt, at du kan betjene det med én hånd og åbne det med højest to bevægelser. Brug ikke manuel lås, hvis du skal låse og låse op flere gange i løbet af en arbejdsdag. Koblingsudstyr skal kasseres, hvis det har været udsat for et fald. Liner Linen, der forbinder seletøjet med det øvrige faldsikringsudstyr, skal være lavet af syntetisk tov, ståltov eller reb. Linen skal være så kort som muligt - inkl. falddæmper, koblingselementer m.v. Liner skal kasseres, hvis de har været udsat for et fald. Løbeline/wiresystem Wiresystem er en wire, som er fastholdt via sceptre/stolpe fx på et fladt tag. Der skal anvendes glidelås, der passer til wiren, der skal kunne passere hen over sceptre/stolperne. Glidelåsen skal være af samme fabrikat som wiresystemet og wiresystemet skal være godkendt og via ID-skilte kunne tjekkes af brugeren inden ibrugtagning. Ankerpunkt til spær og andre trækonstruktioner I jerns anker Traversanker til døråbninger og lignende Wiresystemer skal normalt udskiftes, hvis de har været udsat for belastning. Penduleffekten Bevæger du dig for langt ud til siderne, i forhold til dit ankerpunkt (maksimalt i en vinkel på 15 grader) og falder ud over kanten, risikerer du at ramme ind i diverse lodrette konstruktioner i dit fald eller – endnu værre – falder helt ned på jorden eller den underliggende etage, fordi linen er blevet for lang. Dette kaldes penduleffekten. Du falder altså flere meter ned, inden den falddæmpende funktion træder i kraft – eller du rammer jorden uden at linen strammes. Seler En sele fordeler det tryk, som kroppen bliver udsat for ved et fald. Det er vigtigt, at linen/wiren bliver sat fast på selen på en sådan måde, at den person, der falder, kommer til at hænge lodret, efter faldet. Selen skal sidde stramt på brugeren, og løsthængende tøj under sele skal undgås. Selen skal kasseres, hvis den har været udsat for et fald. Skiltning (Faldsikring påbudt) Hvis I anvender et kollektivt faldsikringssystem med poster og wirer, skal arbejdsområde skiltes. Ankerpunkter


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above