Page 16

emagUnderHjelmene2-2014

Hvornår er det egentlig vinter? SIDE 12 Under Hjelmene nr. 2/2014 Tænk dig om – bare i 15 sekunder Når arbejdssikkerhed er i fokus, stiger kvaliteten og produktiviteten også. Det hele starter med, at man tager sig 15 sekunders omtanke, fortæller sikkerhedsrådgiver Henrik Olesen, der blandt andet har hjulpet virksomheden BMS – Heavy Cranes med at slå den enkle metode fast med syvtommersøm. Quiz: Test din viden om vinterforanstaltninger! Hvornår er det egentlig vinter, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger bør man gennemgå, før vinteren sætter ind? Se hvor meget du ved om vinterforanstaltninger! 1. Vinterperioden ligger ifølge Arbejdstilsynet i perioden: a) 1. november til 1. januar b) 1. oktober til 31. marts c) 1. september til 1. februar 2. I vinterperioden er det ekstra vigtigt at fjerne overfladevandet på byggepladsen. Hvorfor? a) Det er for koldt at bade i b) For at man kan færdes tørskoet på pladsen c) Det er tungt at gå rundt i 3. Det er vigtigt at etablere god udendørs orienteringsbelysning. Hvorfor? a) For at kunne orientere sig i de mørke timer (morgen og aften) b) Tage en god ’selfie’ c) Gør det lettere at vågne 4. Grus, ureasalt og vintermåtter er godt at have på lager fordi: a) Man kan bygge sandkager b) Man kan sikre et skridsikkert underlag, når det sner c) De gør ingredienser til en skrubbemaske Tjekliste! – for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet Foranstaltninger: Afledning af overfladevand på byggepladsen Snerydning og grusning på byggepladsen Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning Reetablering af vinterbeskadigede færdselsarealer og materialeoplagspladser Etablering af vinterbetingede interimsveje Frostsikring af vandinstallationer Læskærmning og overdækning af arbejdssteder (stationære arbejdssteder) Foranstaltninger mod pløredannelser Foranstaltninger mod nedbør ved tagarbejde Fjernelse af sne, rim, is og vand ved tagarbejde Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruktion mod vandgennemsivning, kulde og varmetab Bortledning af regn og smeltevand indendørs Sikre elinstallationer både inde og ude Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk Lukning af facadeåbninger Opvarmning og ventilation Inddækning og overdækning af stillads Sikre mod tagkollaps i opbygningsperioden Anskaf i god tid skovle, sneplove, fejemaskiner og andet snerydningsmateriel Husk også grus, ureasalt og vintermåtter. Kan evt. anbringes i et depot 1, 3, 2, 4 … Hvis du står og skal til at starte en ny opgave, er det en god idé at stoppe op og tænke opgaven igennem. Det tager kun 15 sekunder, og det kan være en virkelig god investering. ”Tanken er, at man hele tiden skal stræbe efter at forbedre sig en lille smule. Hver gang man skal tage fat på noget nyt, skal man lige bruge 15 sekunder på at tænke: Hvad kan jeg gøre bedre?” fortæller sikkerhedsrådgiver Henrik Ole- sen, som har firmaet SafetyForce. Just a second! Teknikken ”15 Sekunder®” går i sin enkelthed ud på at bruge 15 sekunder før alle nye opgaver. Sekunderne bruger man til at tænke over, om man nu har valgt det rette værktøj, om man står rigtigt, om der er noget i opstillingen, man kan forbedre, hvilke risikofaktorer, man skal være opmærksom på osv. Henrik Olesen fortæller: ”Det både forbedrer sikkerheden for den enkelte medarbejder og hans eller hendes kolleger, og højner kvaliteten og produktiviteten af det udførte arbejde, når man forinden lige stopper op og tænker sig om.”. Nem at huske BMS – Heavy Cranes er én af de virksomheder, der benytter metoden. Firmaet sætter vindmøller op over store dele af verden og har derfor mange forskellige nationaliteter ansat. ”Mange forskellige kulturer betyder mange forskellige sikkerhedskulturer, og hvordan får man en englænder, dansker, rumæner og svensker til at have det samme mindset på området?”, spørger Niels Lundgren fra BMS – Heavy Cranes. ”Vi havde brug for en metode, vi kunne være fælles om, og som var nem at huske”. …13, 14, 15 sek. ”Når det er accepteret, og ligefrem forventet, at jeg som medarbejder stopper op og bruger tid på at passe på mig selv – ja så passer jeg automatisk også på ting og mennesker omkring Henrik Olesen (th. med seler) ’in aktion’ ved et vindmølle-site langt oppe i Sverige. mig. Mange ulykker i byggebranchen opstår, fordi man lige har haft lidt for travlt til at gøre det helt rigtigt. ”15 Sekunder®” er en meget enkel og effektiv metode til at undgå ulykker og i samme proces højne kvaliteten og produktiviteten i en virksomhed”, siger Henrik Olesen. Hos BMS – Heavy Cranes har metoden givet dem nogle fælles referencer, som gør det lettere at tale om sikkerhed. Niels Lundgren fortæller: ”Det kan jo godt føles lidt grænseoverskridende at påpege en fejl eller rette på andre, men nu ved vi, hvad vi taler om. Nu kan man lettere sige: ”Har du nu husket de 15 sek.?” AF KIRSTINE GREEN Svar: 1B, 2B,2 , 3A, 4B Scan QR-koden og download tjeklisten


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above