Page 17

emagUnderHjelmene2-2014

Jeg tænkte, at jeg var nødt til at komme ud og høre, om vi gør tingene rigtigt SIDE 13 Under Hjelmene nr. 2/2014 Det er forholdsvis mere risikabelt at være medarbejder i en mindre byggevirksomhed, og statistikkerne viser da også, at halvdelen af alle ulykker i byggefagene sker i virksomheder med mindre end 20 ansatte. Farligst er det at være ansat i en lille virksomhed med op til fem medarbejdere. Derfor har der været afholdt 14 informationsmøder målrettet mindre virksomheder overalt i landet. Møderne har givet et solidt indblik i Arbejdstilsynets skærpede indsats overfor virksomhederne i byggebranchen, i handleplanen ”Sikkerhed hver dag – knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” og i mulighederne for at få økonomisk tilskud i form af en forebyggelsespakke. Ny viden på en nem måde Regionsformand, Knud Kristensen, fra Dansk Byggeri, er glad for, at informationsmøderne er kommet rundt i hele landet, da han mener, at det er en af de bedste måder at skaffe sig arbejdsmiljøviden på: ”Som organisation skal Dansk Byggeri hele tiden være med til at dagsordensætte de væsentlige temaer. Informationsmøderne har klart haft den effekt, at både ledelse og medarbejderne i virksomhederne har fået en fælles holdning til, hvad der er vigtigt i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed.” Interessen blev vakt Freddy Hansen, der er arbejdsmiljøkonsulent i byggegruppen i 3F, synes også, at informationsmøderne er et godt og velegnet forum til at sætte fokus på at nedbringe antallet af ulykker: ”Informationsmøderne er bare den helt rigtige måde at få inspiration til arbejdsmiljøforbedringer. Man kan se og røre ved tingene, og man kan tale med de konsulenter, der kan give svar på tingene umiddelbart. Blandt andet også, hvordan man skal søge en forebyggelsespakke - her og nu. Jeg var på det første af informationsmøderne på Bornholm, og her var der en mester, der helt klart syntes, at der var godt styr på arbejdsmiljøet i virksomheden, og derfor havde han ikke det store behov for at søge en forebyggelsespakken. Men da han først havde hørt et par indlæg på mødet og set nogle af filmene, så var han pludselig blevet meget mere interesseret i at søge en pakke til virksomheden. Jeg tror, at de fleste deltagere på møderne har fået den samme oplevelse.” Arbejdsmiljø og økonomi hænger sammen Steffen Moos fra Moos Byggeri er en af de mange, som har søgt og fået tildelt to forebyggelsespakker. For ham handler det i høj grad om at sikre den væsentligste ressource i virksomheden – nemlig medarbejderne. I Moos Byggeri er der otte ansatte, og Steffen ved udemærket, at det både er dyrt, besværligt og menneskeligt uacceptabelt, hvis en medarbejder skal sendes hjem på grund af dårligt arbejdsmiljø. For ham handler det derfor om at sætte arbejdsmiljøet i tale og om at få en systematik, der sikrer, at det hele tiden er i fokus. Det er forebyggelsespakkerne med til at sørge for, mener han: ”Vi er blevet langt bedre til at holde de møder, der skal til, for hele tiden at få snakket om de væsentlige ting i arbejdsmiljøet og i planlægningen af arbejdsopgaverne.” Under Hjelmene med på møderne Under Hjelmene mødtes med nogle af deltagerne på et par af informationsmøderne for at høre, hvad der havde motiveret dem til at komme. ”Vi har været lidt uheldige med et par arbejdsulykker tidligere, og derfor har vi fokus på at undgå ulykker,” fortæller byggeleder Morten Hoff fra virksomheden Jørn Johansen A/S i Næstved. ”Konkret afholder vi personalemøder, hvor vi har arbejdsmiljøet i centrum. Samtidig har vi lavet en liste med alle vores hjælpemidler, og givet samtlige medarbejdere instruktion i, hvordan de skal bruges. Men vi har da brug for inspiration, så vi hele tiden kan være i front med sikkerheden.” Frank Carlsen fra virksomheden Mostrup i Tune var ikke et øjeblik i tvivl om, at det var en god investering at bruge nogle timer på mødet i Roskilde. ”Jeg tænkte simpelthen, at jeg var nødt til at komme ud og høre, om vi gør tingene rigtigt,” siger han og uddyber: ”Vi har meget fokus på det i forvejen, men jeg var også nødt til at vide, om der var ting, som vi havde overset.” AF MORTEN BICHEL Små byggevirksomheder knækker også ulykkeskurven Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg har afholdt informationsmøder over hele landet for de små og mellemstore virksomheder. Formålet har været at fortælle om ulykkesforebyggelse og om forebyggelsespakker. Der er nemlig meget at vinde for både virksomhedernes økonomi og for medarbejdernes helbred. Tal om sikkerhed og tjen flere penge Informationsmøder om arbejdsmiljø for små bygge- og anlægsvirksomheder !! Aabenrå, Aalborg, Esbjerg, Glostrup, Herning, Hillerød, Hjørring, Kolding, Nykøbing F, Odense, Roskilde, Rønne, Slagelse, Thisted og Århus. !!!! !!! Har du også fået brev om besøg af Arbejdstilsynet? Er du i tvivl om din virksomhed lever op til arbejdsmiljøkravene? Vil du gerne sikre dine medarbejdere noget bedre? Er du interesseret i andre virksomheders erfaringer? Vil du høre om mulighederne for økonomisk tilskud og andre former for hjælp til arbejdsmiljøarbejdet? Vil du kigge på/have demonstration af tekniske hjælpemidler? Vær med til at knække ulykkeskurven Læs mere og tilmeld dig på www.bar-ba.dk Ulykkerne i fokus Den nyeste forebyggelsespakke til bygge- og anlægsbranchen skal hjælpe til med at reducere antallet af ulykker. Den handler blandt andet om, hvordan man skaber en professionel virksomhed – også når det gælder sikkerhed. Oplysninger om pakken og om, hvordan man søger – samt ansøgningsskema – kan hentes på Forebyggelsesfondens hjemmeside under forebyggelsespakker. Frank Carlsen fra Mostrup i Tune. Jacob Munk, BAR Bygge & Anlæg.


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above