Page 19

emagUnderHjelmene2-2014

Boldene er blevet et konkurrenceelement SIDE 15 Under Hjelmene nr. 2/2014 ”Man burde ændre sin egen adfærd – også på den næste byggeplads” Enemærke & Petersen renoverer Rådmandsgade Skole i København. Skolen er samtidig i drift, og det kræver at alle, der arbejder på byggepladsen, tager hensyn til skolens elever og lærere. Netop det at renovere en skole i drift kræver en speciel indgang til sikkerhedskultur, ledelse og adfærd. Sikker- hedskonsulent Kasper Lindgren og projektchef Kim Thinggaard har derfor sat fokus på sikkerhedskulturen med forskellige tiltag. Farvede bolde i rør En opstartsworkshop med byggeledelsen, rådgiverne og underentreprenørerne var den indledende øvelse. Her blev det klart, at synlighed er vigtig for byggeprocessen, hvis man skal indføre en kultur med fælles ansvar i centrum. - For at synliggøre effekten i dagligdagen og hvor gode vi er til at holde orden på byggepladsen, blev der indført et system med ”bolde i et rør”. For hvert punkt der var anmærkninger til den enkelte entreprenør på sikkerhedsrunderingen, blev der puttet en bold i hans rør. På den måde blev det hurtigt synligt, om man som fag havde noget at rette op på, eller man var dygtig og ingen bolde havde. - Hvis en aftale ikke blev overholdt, fik entreprenøren en farvet bold, forklarer Kim Thinggaard. Hver anden uge blev alle i skurvognen spurgt, om hvad delmålet skulle være, og hvis målet blev nået, blev alle belønnet med en præmie, som fx grill. - Boldene er derfor gået hen og blevet et konkurrenceelement på bygge- pladsen. Den entreprenør og de håndværkere, som vinder den samlede konkurrence, får et gavekort til et Steakhouse, forklarer Kim Thinggaard og Kasper Lindgren. En stor opslagstavle med smileyer Et andet synligt element er tavlen med udeståender, der mest er byggeledelsens værktøj. Ved for mange røde smileyer indkaldes entreprenøren og rådgivere til et afklarende møde. Ved at anvende tavlen sikrer byggeledelsen, at udestående punkter ikke tabes i mailboksen eller i løse notater. Der holdes heller ikke traditionelle byggemøder, men statusmøder, hvor kun uafklarede ting behandles og tidsplanen justeres. ”Boldsystemet har effekt på mange andre ting end arbejdsmiljø her på pladsen”. - Den fælles kultur, der er opnået, har måske nok taget udgangspunkt i sikkerhedsarbejdet, men har smittet positivt af på alles adfærd, og alle hjælper hinanden, fortæller Mike Winther Rasmussen og Sune Milling, der begge har været med siden opstart. De er begge meget tilfredse med, at der på byggesagen er fælles frokoststue, for det giver et bedre grundlag for samarbejde og snak på tværs af fagene, end hvis hvert fag sad for sig selv. - Jo, flere der er inde i skurvognen, des sjovere bliver det, forklarer Mike Winther Rasmussen. De 20-25 mand, der er på sagen, kender derfor hinanden godt, og mellem skurene har kreative personer indrettet et lille udekøkken, for her gider man godt gøre lidt ekstra for hyggens skyld. AF ANNE MARGRETHE ANTTILA OG SUSANNE NEJST LØRUP Hvis man når målet, bliver alle på byggepladsen belønnet med en præmie, som fx grill efter arbejde. Hvert fag sit rør. - Konkurrence-elementet gør helt sikkert en forskel, siger Mike Winther Rasmussen fra Arcon. Det gælder om at få færrest mulig farvede bolde, og konkurrencen har helt sikkert haft effekt på mange andre ting end arbejdsmiljø her på pladsen. Så stop da trafikken! Biler og byggeplads er en farlig cocktail, der let fører til blod og buler. Løsningen er at lukke vejen for trafik, mens arbejdet står på. ”Det hele glider bare nemmere, når vejen er spærret helt af. Så er den fulde opmærksomhed på dét, man laver – og ikke på, om trafikken kører for tæt på sikkerhedszonen”, fortæller struktør Kristian Lauridsen fra Arkil. Han og maskinfører Jens Kolmos er enige: Når en vej skal holdes åben for trafik af hensyn til bilisterne, går det ud over sikkerheden for vejarbejdere, bilister, cyklister og fodgængere. Jens og Kristian arbejder med at grave en ny spildevandsledning ned i godt 4 meters dybde i Jernbanegade i Aabenraa, og her er vejen spærret helt af for kørende trafik, mens arbejdet står på. Vejens beboere kan passere til fods, mens andre må tage en omvej. Det er den optimale løsning, fordi det giver plads til at opbevare udstyr og materialer tættere på, hvor det skal bruges. Vejspærringen betyder også, at arbejdet bliver udført mere sikkert og hurtigere end ellers. Vejspærring den billigste og bedste løsning Var det ikke lykkes Arkil at få overbevist vejmyndigheden i Aabenraa om at spærre for trafik, mens arbejdet står på, skulle det reelt udføres efter en anden og dyrere metode. Den gravekasse, der beskytter medarbejderne i udgravningen mod jord- skred, er nemlig ikke dimensioneret til at modstå det ekstra tryk, der kommer fra vejkassen, når tunge lastbiler passerer tæt på en udgravning. ”Det viser bare, hvor vigtigt det er med en god dialog og få tænkt sikkerhed med ind i arbejdet, allerede inden der skrives kontrakt på en opgave. Bygherren har her fået den bedste og billigste løsning, og vi har fået optimale arbejdsvilkår,” pointerer Hans Christian Danielsen, der er entrepriseleder på opgaven. AF MARY-ANNE ANDERSEN KARAS Kristian Lauridsen nyder arbejdsroen frem for susende trafik.


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above