Page 20

emagUnderHjelmene2-2014

Hvis du som medarbejder føler dig ikker på stilladset, arbejder du også bedre. SIDE 16 Under Hjelmene nr. 2/2014 BAM:IT-projektet: Det handler om kortlægning af arbejdsmiljø og IT-behov Syv mellemstore danske byggevirksomheder har i adskillige måneder fået hjælp til at kortlægge arbejdsmiljøet og deres behov for IT-løsninger. Det er der kommet mange forskellige oplevelser og erfaringer ud af, men fælles for dem alle er, at de er kommet i gang med en proces, hvor både IT og arbejdsmiljø er blevet en mere integreret del af hverdagen. Løsningen blev en app, der forenkler arbejdsgangene ved blandt andet mangel- og sikkerhedsrunderinger: ”Før i tiden ville jeg gå ud og lave et notat, skrive det i hånden og derefter sætte mig ind bag computeren. Nu kan jeg skære alle disse mellemled fra og i stedet tage et billede, sætte en prik på plantegningen og være sikker på, håndværkerne forstår, hvad jeg helt præcist mener.” fortæller projektleder Kasper Ø. Hede. En professionel investering Parterne bag BAM:IT understreger, at projektet har været med til at skabe en synlighed om, at både arbejdsmiljø og IT i virksomheden skal betragtes som investeringer, der levererer positive afkast på den økonomiske bundlinje, og at de to investeringer - i fællesskab – kan være med til at skabe soliditet omkring både planlægning, systematik og kultur i viksomheden. ”Opgaven bliver nu at fastholde det momentum, som ligger i projektets resultater. Nemlig at blive ved med at fastholde forståelsen af, at der ligger et stykke arbejde i at afdække de rigtige løsninger for både arbejdsmiljø og IT, og at det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Men også at der er penge at tjene, når man får investeret rigtigt og professionelt,” siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri. AF MORTEN BICHEL der kunne understøttte arbejdsmiljøkulturen i virksomheden. ”Det har også været logisk i projektet at få afdækket arbejdsmiljøet først. Det er simpelthen umuligt at indføre IT-værktøjer og ’sætte strøm på’, hvis der ikke er en række grundlæggende rutiner, der er indarbejdet i virksomheden,” siger Martin Profit Jakobsen, adm. direktør i IT-rådgivningsvirksomheden BASIT. Kommunikation og sikkerhed – to sider af samme sag Sikkerhed, kvalitet og kommunikation går hånd i hånd hos Jørgen Friis Poulsen a/s, der er en af deltagerne i projektet: ”Hvis du som medarbejder føler dig sikker på stilladset, arbejder du også bedre,” fastslår kvalitets- og arbejdsmiljøchef Dorte Hartvig. ”Det vi oplever som et helt generelt problem er, at de mellemstore byggevirksomheder ikke helt er i stand til at håndtere arbejdsmiljø som andet end noget, man først begynder at tage hånd om, når problemerne begynder at tårne sig op. Det vil sige, at arbejdsmiljøet hurtigt bliver en forstyrrende faktor, som griber negativt ind i byggeprocessen og produktionen. Det skaber forsinkelser og uforudsete udgifter. Det skaber frustration hos medarbejdere, ledelse og bygherre. Og det udløser ofte en lang række hovsa-løsninger, der sjældent er gode,” fortæller projektleder Anders Kabel fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Arbejdsmiljøet kommer først BAM:IT-projektet er et led i 3F og Dansk Byggeris fælles bestræbelser på at fremme kvalitet, arbejdsmiljø og produktivitet i byggeriet. Der var fra projektets start enighed om, at det var arbejdsmiljøet, der var i hovedfokus, og at IT skulle være værktøjet, Der er netop færdiggjort en inspirationspjece, som beskriver projektet og de erfaringer, som de deltagende virksomheder har fået. Pjecen kan hentes som elektronisk download gennem både 3F, Dansk Byggeri og Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Se op… se ned…! Når man taler om fald-ulykker, handler det næsten altid om at arbejde i højden, dvs. over 2 m fra jordoverflade. Men hvad med alle de fald, der sker i jordniveau eller udgravninger? bel-gravninger med svære plads forhold, hvor man har åbne render med jord liggende i bunker langs siden, og man risikerer at skride ned i renden. Med livrem og seler … og afspærring! Det er altid en god idé at anvende sele eller livrem, hvis bukserne er for store, men god og ordentlig afspærring omkring udgravninger, opretholde en god orden og ”være til stede”, når man udfører arbejde, kan være en start. I dag er der mange forstyrrelser, såsom mobiltelefoner og kolleger, og arbejdet skal gå stærkt. Men hvis man kan tage det bare lidt med ro ”Fald-og snublefare i samme niveau” udgør hele 30- 50% af de straks-påbud, der i gives i kategorien ”nedstyrtningsfare til lavere niveau”. Da skadesrisikoen er mindre, får det ikke den samme opmærksomhed, men en forstuvet fod eller et brækket håndled kan være meget belastende for hverdagens aktiviteter. Når man arbejder i højden, tager man forholdsregler i form af faldsikring. Ved mindre udgravninger og på arbejdssteder med rod og uorden, er der sjældent forebyggende personlig faldsikring. Det kan være på en plads med mindre udgravninger, f.eks. til fundamenter el. lign, eller ved ka- og have ”hovedet” med i sit arbejde, organisere sig lidt bedre og tænke lidt på, at der også er andre mennesker omkring én, så får vi mindsket de forhold, der medfører ulykker. Så kig op, men kig også ned, og saml det op, der ligger og flyder, så du eller dine kolleger ikke falder eller på anden vis kommer til skade. AF KENNETH B. BARLEV


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above