Page 7

emagUnderHjelmene2-2014

Medarbejderne tog virkelig godt imod alle de gode input og tilbud SIDE 7 Under Hjelmene nr. 2/2014 Støv er en overset dræber på byggepladsen Støv er en af de store dræbere på landets byggepladser, og derfor optrapper Byggeriets Arbejdsmiljøbus kampen for ’Den støvfri arbejdsplads’. Næsten 70% af de faglærte danske bygningsarbejdere arbejder med støvende materialer i mere end en fjerdedel af arbejdstiden. Det betyder, at der er en overhængende risiko for at belaste helbredet, hvis man ikke tager forholdsregler i form af åndedrætsværn, korrekt påklædning, udsugning og andre værnemidler. De arbejdsmedicinske eksperter vurderer, at der hvert år dør mellem 300 og 600 danskere som følge af, at de har været udsat for støv på arbejdspladsen. Mange af dem fordi de har arbejdet i byggeriet. Derfor har konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus resten af året et særligt fokus på støv, og på hvordan støvbelastningen kan mindskes. I forbindelse med byggepladsbesøg, sikkerhedsmøder og den årlige arbejdsmiljødrøftelse, vil virksomhederne blive bedt om at tage stilling til hvilke foranstaltninger, der skal anvendes for at nedbringe belastningen. ”Man kan ikke undgå, at støvet opstår, men man kan forhindre det i at sprede sig på byggepladsen ved at inddække de støvende områder, fugte dem eller fjerne støvet ved kilden med udsugningsanlæg,” siger Niels Erik Danielsen, konsulent for Byggeriets Arbejdsmiljøbus på Sjælland. Støvfrit sygehus-byggeri Allerede nu er der med stor succes gennemført nogle forsøgs og demonstrationsprojekter med ”støvfrit byggeri” blandt andet i forbindelse med sygehusbyggerier i Slagelse og Esbjerg. Her er alle byggeriets parter gået sammen om at reducere støvbelastningen med bedre oprydning, løbende renholdelse, inddækning af støvende arbejdsprocesser, luftrensning og konsekvent brug af udsugning på støvende værktøj. Desuden har der været en konsekvent brug af åndedrætsværn, når der har været behov for det. Projekterne har også været brugt til at foretage tests af luftrensere. I forbindelse med forsøgsprojekterne er der afholdt fællesarrangementer for medarbejderne på de pågældende byggepladser med pølser og sodavand. Her har der været oplæg fra bygherre, byggeledelse, sikkerhedskoordinator, Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Arbejdsmedicinsk Klinik. Des- uden har alle fået tilbud om at få foretaget en lungefunktionstest. ”Medarbejderne tog virkelig godt imod alle de gode input og tilbud. Der er ingen tvivl om, at de sagtens kunne sætte sig ind i situationens alvor. Samtidig var det også virkelig godt at få konstateret, at kombinationen af afskærmning og brug af luftrensere har virket efter hensigten, og været effektivt,” siger Niels Erik Danielsen. ”Det betyder, at vi har de største forhåbninger til at kunne dokumentere, at det faktisk godt kan lade sig gøre at arbejde støvfrit på byggepladsen – og at det vil være til fordel for alle parter.” Kampagnens fokus I kampen mod støvet på byggepladserne sigter Byggeriets Arbejdsmiljøbus mod at få løftet den generelle forståelse for, hvor farligt støvet egentligt er for medarbejderne. Samtidig er de otte konsulenter gennem en årelang erfaring godt rustet til at komme med en hel stribe af praktiske løsninger på støvproblemerne. Derfor henvender kampagnen sig også til alle byggepladsens parter: Bygherre og rådgiver, mester, medarbejder, koordinator og byggeleder. ”Det gælder simpelthen om at få sat støv på dagsordenen, så der ikke er nogen tvivl om, at det er vigtigt, at det kan løses og at det er et fælles ansvar,” siger Anders Kabel, der er leder af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. AF MORTEN BICHEL Sav med sug. Bedre end at blæse i ballonen. Møde om støv.


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above