Page 8

emagUnderHjelmene2-2014

Det er helt ok at være usikker SIDE 8 Under Hjelmene nr. 2/2014 Dialogmøder gør arbejdsmiljøet bedre ”Når bygherren stiller krav, så oplever entreprenøren også, at sikkerheden bliver bedre.” Så klart udtrykker Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende ved Arbejdstilsynets Tilsynscenter Nord, sig om efffekten af de dialogmøder, som Arbejdstilsynet tilbyder bygherrer over hele landet. Anne Mette Wilhelmsen har gode erfaringer med, at det i løbet af de to timer, som et typisk dialogmøde varer, også oftest lykkes at flytte bygherre frem til en forståelse af den rolle, som han har: ”Men vi er også gode til at fortælle de medvirkende, at det faktisk kan lade sig gøre at tale om hvadsom helst på dialogmødet. Det er helt OK at være usikker. For os tilsynsførende drejer det sig i første omgang at få bygherre til at beskrive, hvordan de arbejder med arbejdsmiljø i deres projekter. Vi skal selvfølgelig gøre dem klart, hvad deres ansvar som bygherre er, men vores primære rolle i dialogmødet er at få bygherre til at interessere sig for arbejdsmiljøet.” Det starter med en opringning Det typiske dialogmøde kommer i stand ved, at Arbejdstilsynet kontakter bygherre telefonisk med henblik på at aftale et tidspunkt for afholdelse af dialogmødet. ˝I indsatsen har vi fokus på flergangsbygherrerne, dvs. dem som vi tit støder på. Det vil bl.a. sige de store boligforeninger, pensionsselskaberne, kommunerne og de store total entreprenører. Dialogmødet bliver så brugt som et frirum for afdækning af procedurer og udfordringer. Det vil sige, at det ikke udløser et påbud, selvom man som bygherre skulle indrømme, at man ikke helt har styr på sit ansvar. Til gengæld sender Arbejdstilsynet efter mødet et brev med konklusionerne fra mødet, hvor det fremgår, hvad bygherren selv på mødet har givet udtryk for at ville arbejde videre med, men også hvad vi som Arbejdstilsyn mener bygherren med fordel kan have fokus på i fremtidige projekter.˝ Det skal tages seriøst ”Vi går altid efter at komme så højt op som muligt i bygherrens organisation, når vi tilrettelægger et dialogmøde,” siger Anne Mette Wilhelmsen. ”Det betyder, at vi oftest sidder sammen med den tekniske chef i boligselskaberne – og nogle gange direktøren. Hos pensionsselskaberne er det typisk projektchefer og rådgivere, der møder op. Og hos de store private er det som regel en afdelingsleder.” For Arbejdstilsynet handler det i høj grad om at få bygherren til at tænke arbejdsmiljøet ind i hele processen omkring byggeriet. Få tingene tænkt ind i projekteringen – og i det hele taget om at deltage mere og være mere synlig. ”Men jeg synes heller ikke, man skal lægge skjul på, at bygherren bør være kritisk overfor den ydelse, som han køber hos sine rådgivere. For det meste kender man sådan set godt sit ansvar og pligter, men man glemmer måske at være kritisk i forhold til mængden og kvaliteten af den ydelse, som man faktisk betaler for, når det kommer til arbejdsmiljø,” siger Anne Mette Wilhelmsen. Det slutter med et tilsyn Nogle måneder efter dialogmødet og det tilsendte brev, kommer Arbejdstilsynet på et uanmeldt tilsyn på en eller flere af bygherrens byggepladser. Det fungerer som et helt almindeligt tilsyn, hvor Arbejdstilsynet gennemgår pladsen og bygherrens plan for sikkerhed og sundhed. ”I den forbindelse skeler vi selvfølgelig til de emner, som vi har snakket om på dialogmødet. Hvis der ved tilsynet er problemer med entreprenørernes arbejdsmiljø eller mangler i plan for sikkerhed og sundhed, afgiver vi påbud, som vi gør ved alle Anne Mette Wilhelmsen, AT. vores tilsyn. Specielt er der mange bygherrer, som ikke formår at få koordineret indsatsen godt nok i projekteringsfasen. Det er der også mange, der godt ved. Men jeg tror meget på budskabet om, at jo bedre man får tænkt arbejdsmiljøet ind fra starten, jo bedre en udførsel får man også,” siger Anne Mette Wilhelmsen. AF MORTEN BICHEL  Arbejdstilsynet gennemfører flere hundrede dialogmøder med bygherrer og deres rådgivere i perioden 2012 – 2015.  Baggrunden er en aftale mellem regeringen og Enhedslisten om at sikre et godt og langt arbejdsliv for alle.  Målet er at få bygherrerne til at stille arbejdsmiljøkrav til deres projekterende og entreprenører.  Midlet er dialog – herunder om forskning og erfaringer, der peger på, at bedre planlægning og koordinering både giver et bedre arbejdsmiljø i byggefasen, men også et bedre og mere effektivt byggeri, som bygherrerne har direkte økonomisk interesse i.


emagUnderHjelmene2-2014
To see the actual publication please follow the link above