NCC-1506-01

UnderHjel_135966

HJELMENE Nr. 1/2011 UNDER 5 Hængt op på jobbet Rappelling på byggepladser 8 Regelrytteriet Avisen om byggeriets arbejdsmiljø 12 Knækstyret maskine vælter 18 Under Hjelmene anbefaler Så er der avis til alle! Denne nye arbejdsmiljøavis, som du står med i hånden, er en avis, der fortæller om de sjove, alvorlige og lærerige historier ude fra landets byggepladser. Historierne er fortalt af lærlinge, håndværkere, ledere, bygherrer og rådgivere, som færdes på byggepladserne til daglig. Avisen skal læses i skurvognen Det er meningen, at alle, der arbejder i byggebranchen, skal kunne læse avisen og få gode råd, tips og ideer til deres daglige arbejde. Desuden er det vigtigt, at alle, der har lyst til at bidrage med egne erfaringer og holdninger til ar - bejdsmiljøet, kan indsende deres forslag til redaktionen. Det gælder fx lærlinge, som kan redigere “lærlingesiden” i det næste nummer af bladet, der udkommer i november 2011, hvis der er no gen, der har mod på det. To aviser i 2011 Avisen udkommer to gange i 2011 og er finansieret af Bygge- og Anlægs - branchens Udviklingsfond. Bag avisen står en redaktion bestående af arbejdsmiljøfolk fra Pihl, HHM, NCC, BATKartellet, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, 2 uafhængige arbejdsmiljøkonsulenter samt Dansk Byggeri. Giv lyd! Vi vil meget gerne have din mening om avisen, så skriv til kaarechristensen@underhjelmene.dk så vi i fællesskab kan lave en avis, du kan bruge i din dagligdag. Hvad siger Arbejdstilsynet? Lille og farlig – Stor og sikker Perler i byggebranchen kaarechristensen@underhjelmene.dk anneanttilla@underhjelmene.dk


UnderHjel_135966
To see the actual publication please follow the link above