NCC-1506-10

UnderHjel_135966

Det er aldrig rart at blive taget med bukserne SIDE 10 nede! Under Hjelmene nr. 1/2011 “Pas på uheldige løft og arbejdsstillinger Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger giver nogle af de største arbejdsmiljøproblemer i bygge- og anlægsbranchen. Meget kan løses ved valg af de rigtige tekniske hjælpemidler og arbejdsprocesser. Både i forbindelse med planlægning af arbejdet, og ved indkøb og leje af egnede tekniske hjælpemidler, er det vigtigt at vælge rigtigt, så udstyret passer til det arbejde, der skal udføres. BAR Bygge & Anlæg har derfor lavet en hjemmeside med præsentation af tekniske hjælpemidler til forskellige faggrupper og opgaver. Den hedder BygErgo. Alle gode ideer samles Tanken er at samle alle de gode ideer fra producenter og udlejere på ét enkelt sted, og samtidig give brugerne mulighed for at dele ud af deres erfaring med både de viste hjælpemidler og andre løsninger, der kan gavne arbejdsmiljøet i branchen. Kig forbi www.bygergo.dk og se om du kan finde et hjælpemiddel, du ikke vidste fandtes. anderskabel@underhjelmene.dk Teknik/TAK Spar ryggen for mange kilo Det er nu muligt at undgå de tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, når der skal sættes fundablokke eller lecasten. SÅDAN GØR DU 1. Placér pallen med blokke, så svingarmen ubesværet kan hente blokkene. 2. Svingarmen med tangen føres hen til blokkene og tangen sættes ned over den blok, der skal løftes til ar - bejdsstedet. 3. Træk nedad i håndtaget som vist. Let herefter trækket, ind til tangen har godt fat i blokken. 4. Når tangen har fikseret blokken, kan blokken håndteres med en hånd med brug af minimal kraft. Du skal bruge begge hænder, når blokken fikseres og af sæt tes, så fjederen ikke sprin ger uhindret tilbage. Blokløfteren fås med forskellige bredder af tænger, så den kan anvendes til forskellige ty per af sten og blokke. piabecker@underhjelmene.dk Se mere på www.bygergo.dk/Eller www.bar-ba.dk/Forhandler: Folke Larsen I dette forår er der kommet et teknisk hjælpemiddel på markedet, som kan lette noget af det belastende arbejde, som du som håndværker er udsat for. Sætning af fundablokke og lecasten til lavenergihuse foregår oftest i dårlige arbejdsstillinger og overskrider de vægtgrænser, der er sat i arbejdsmiljøloven. Udfordringer Nogle af de udfordringer, som blokløfteren giver på byggepladsen, er bla. at gravemaskinen helst skal stå inde i bygningen. Så blokløfteren kan nå fundamentet hele vejen rundt. Derudover er det et ønske fra de håndværkere, der har prøvet blokløfteren, at der sker en forbedring af balancen, så der ikke er risiko for at tangen springer op, når blokkene er fikseret og afsat. Derfor skal opfordringen ly - de: Prøv den og vær med til at videreudvikle den til gavn for hele branchen. Lydsvag trykluft gør arbejdet Der er kommet små kompressorer med tilhørende pistol på markedet. Pihl har i forbindelse med et større job i Sverige, hvor der skal monteres 270.000m2 gips- og finérplader, indkøbt trykluftværktøj med en lille kompressor og tilhørende “pi - stol”. Kompressorerne vejer kun 15 kg, og værktøjerne er betydelig lettere end de batteridrevne maskiner der traditionelt an venders og så skal der ikke skiftes batterier. Det siger svendene • Skal ikke holdes så præcist som skruemaskine. Det sparer tid og giver mindre Tømrersvend Karsten Bodholdt skyder 15 mm brandgips op på hærdede stålskinner med det nye udstyr. Fjederbalancen justeres med en nøgle som angivet i leverandøranvisningen. • En svingarm, der er monteret på en gravemaskine. Ma skinen skal være slukket og gravearmen skal hvile på terræn eller andet fast underlag. Blokløfteren består af: • En tang, som kan klemme om og fastholde den blok, der skal flyttes og opmures. • En fjederbalance, der er monteret på en svingarm. Fjederbalancen reducerer selve løftet til et minimum. spændinger i nakke og skuldre. • Rigtig god til montage af finér på rigler, da pladen trækkes helt ind. Et lille minus at man skal huske at indstille trykket ved gipsmontage for ikke at skyde gennem papiret. •Meget lydsvag ved skud og så er den enkel at betjene og vedligeholde. lassebentsen @underhjelmene.dk


UnderHjel_135966
To see the actual publication please follow the link above